Zeiberlichova 49

Mateřská škola

MS 1    MS 2

Realizujeme projekt spolufinancovaný Evropskou unií

 

Naše mateřská škola se nachází na severním okraji města Brna v Soběšicích, krásném prostředí obklopeném lesy. V mateřské škole Síčka byl zahájen provoz v jedné třídě 1. 6. 1953. Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace.
V roce 2006 byla provedena rekonstrukce budovy MŠ a rozšíření o jednu třídu v půdní vestavbě, kapacita školy byla
2x 20 dětí. Od 1. 9. 2008 byla zřízena další třída v budově ZŠ pro 19 dětí. Od 1. 10. 2009 byl navýšen počet dětí v budově MŠ Síčka na 2x 25 dětí a od 1. 9. 2013 na 2x 26 dětí. Od 1. 9. 2016 byl počet dětí v budově MŠ Síčka 2x 25 dětí a od 1. 9. 2018 2x 26 dětí.

Celková kapacita mateřské školy je nyní 71 míst. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd, přičemž věkové rozmezí dětí je zpravidla od 3 do 6 let. Vzdělávání dětí zajišťuje 6 pedagogických pracovnic včetně vedoucí učitelky MŠ.

Třída Motýlci se nachází v přízemí budovy ZŠ a je zde zapsáno 19 dětí. Třída Sluníčka se nachází v přízemí a třída Hvězdičky v prvním patře detašovaného pracoviště MŠ Síčka 1a, v obou třídách je zapsáno 26 dětí.

Všechny třídy jsou prosluněné, dostatečně prostorné, mají vlastní sociální zařízení a šatnu. Na detašovaném pracovišti má každá třída vlastní ložnici a společnou jídelnu. Strava je připravována ve školní kuchyni v ZŠ Zeiberlichova 49, Brno a přivážena 2x denně do MŠ.
Stravu ve třídě Motýlků podávají kuchařky ZŠ, na detašovaném pracovišti pro třídu Sluníček a Hvězdiček tuto činnost zajišťuje paní školnice, která se mimo jiné stará o pořádek, čistotu, provoz a údržbu MŠ.
Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, kterou využíváme během celého školního roku.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je našim hlavním cílem.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Školka plná sluníčka“.

Cílem naší práce je spokojené, samostatné, zdravě sebevědomé a aktivní dítě, připravené se učit, vnímat své okolí, spolupracovat a komunikovat s ním. Snažíme se vést děti k pochopení, že nejde jen o dosažení cílů, ale také o toleranci a respektování okolí.

Záměrem našeho výchovně vzdělávacího působení je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a připravenost na životní situace.
Spojení mateřské školy se základní školou, je výhodou pro budoucí prvňáčky. Vzájemná spolupráce přispívá k bezproblémovému vstupu dětí do 1. třídy. Děti se mohou přirozenou cestou seznamovat se školním prostředím i s učitelkami ZŠ.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název školy:                                ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace
Adresa školy:                              Zeiberlichova 49, 644 00 Brno

Ředitelka školy:                           PaedDr. Alena Zanettiová
Vedoucí učitelka MŠ:                   Ivana Bejlovcová
– třída Hvězdičky
Na vedoucí učitelku se můžete obracet s konkrétními dotazy či připomínkami k běžnému provozu MŠ.

Detašované pracoviště:              MŠ Brno, Síčka 1a
Adresa školy                                 Síčka 1a, 644 00 Brno


Provoz MŠ: 6:30h – 16:30h

Děti se schází do 8:30h, kdy se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká (uzavírá se docházka a počet spících dětí).

MŠ je otevřena opět od 12:15h do 12:45h pro odchod dětí po obědě.
Odpolední rozcházení dětí je od 14:30h.


KONTAKT

Telefon:
541 238 227 – třída Motýlci
(kancelář/ředitelna ZŠ Zeiberlichova)
541 238 485 – třída Hvězdičky a Sluníčka – detašované pracoviště Síčka 1a
541 238 234 – školní kuchyně – odhlašování a přihlašování stravy

e-mail: skolka@zssobesice.cz
Tento e-mail slouží pouze k zasílání základních informací, které vyvěšujeme na nástěnce v MŠ – nenahrazuje informace vyvěšené na nástěnce a neslouží k vzájemné komunikaci. Rodiče, kteří mají zájem o zasílání základních informací, mohou napsat požadavek na e-mail s uvedením třídy a jména dítěte

 

Zaměstnanci mateřské školy:

Vedoucí učitelka:
Bejlovcová Ivana
– třída Hvězdičky          e-mail: bejlovcova@zssobesice.cz
(po dobu uzavření MŠ používejte prosím kontakt: info@zssobesice.cz)

Paní učitelky:
Kotolová Barbora – třída Hvězdičky
Gřundělová Lenka – třída Motýlci
Lengálová Jitka – třída Motýlci
Hübelová Věra – třída Sluníčka
Burgetová Petra – třída Sluníčka
Paní asistentka:
Krusberská Ivana – třída Hvězdičky

Paní školnice:
Špačková Kateřina
– detašované pracoviště MŠ Síčka 1a

 

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Informace o platbě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Školní vzdělávací program MŠ 2019

Školní řád MŠ 2019

Desatero pro rodiče

děti_063

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit