ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Slabikář, kniha, která provázela dětství každého z nás. Od 16.10. provází i naše prvňáčky. Tento den proběhla v 1. třídě Slavnost Slabikáře. Žáci se společně setkali ve třídě, kde četli své první slabiky a z písmen skládali slova. Poté se vydali samostatně plnit úkoly, které byly rozmístěny v prostorách školy. Za jejich zdárné splnění byl žákům slavnostně předán Slabikář.


 

 


Ve čtvrtek 27. září 2018 si děti z naší školy mohly v odpoledních hodinách vyzkoušet různé sportovní netradiční soutěže s jablky v akci Jablkoolympiáda.V pátek 5. října 2018 bude z důvodu probíhajících voleb končit vyučování ve všech třídách v 11.40 hodin. Školní jídelna bude pro žáky ZŠ uzavřena.Platba za I. pololetí ŠD (září 2018 – leden 2019) činí 500 Kč za žáka.

Prosíme o zaplacení v termínu od 17. 9. do 27. 9. 2018.Třídní schůzky se budou konat ve středu 19.9. 2018 v 16:30 hodin.Školní svačiny budou vydávány od pondělí 10. 9. 2018.


Menu ZŠ