ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49


Třídní schůzky se budou konat ve středu 19.9. 2018 v 16:30 hodin.Školní svačiny budou vydávány od pondělí 10. 9. 2018.Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, 644 00 Brno

Oznámení:

Během měsíce září a října 2018 bude probíhat rekonstrukce střechy, fasády a výměna některých oken v budově

ZŠ Zeiberlichova  49.

Žádáme o respektování vyznačených zákazů vstupu a dodržování bezpečnosti při pohybu v okolí školy.

Dodržujte zvýšený dohled nad svými dětmi.


 

Základní škola a Mateřská škola Zeiberlichova 49, 644 00 Brno

Slavnostní zahájení školního roku bude v pondělí 3.9. 2018

od 8.00 do 9.00 hodin.

Žáci I. třídy si přinesou aktovku a přezůvky,

ostatní žáci jen přezůvky.

Provoz školní družiny bude od 6.30 do 17.00 hodin.

Obědy budou vydávány od 11.00 hod.

Organizace 1.týdne:

I. třída:

4.9. 2018  8.00 – 10.45

5.9. 2018  8.00 – 10.45

6.9. 2018  8.00 – 11.40

7.9. 2018  8.00 – 11.40

II. – V. třída:

4.9. 2018  8.00 – 11.40

5.9. 2018  8.00 – 11.40

6.9. 2018  8.00 – 11.40

7.9. 2018  8.00 – 11.40

Od pondělí 10.9. 2018 začíná ve všech třídách vyučování podle rozvrhu.


 Zde najdete seznam pomůcek na školní rok 2018/2019 .


 

Ve středu 27. 6 .2018 se žáci 5. ročníku zúčastnili branného závodu s názvem Železný Empík , který probíhal na Dopravním hřišti Riviéra. Závodníci museli prokázat svou zdatnost v běhu, transportu zraněného, ve střelbě ze vzduchovky, v jízdě zručnosti atd. Součástí klání byl i kvíz ze zdravovědy. Celé dopoledne byl pro žáky zajištěn doprovodný program, jehož součástí byla například ukázka Jednoty psovodů MP v podobě zadržení pachatele či ukázka úpolové gymnastiky. Dopoledne si děti užily. Tým složený ze žáků Emy Grossové, Filipa Horčičky a Vincenta Mikuly skončil na krásném 2. místě. GRATULUJEME!


V pátek 29 .6. 2018 se budou od 9:30 hodin vydávat obědy pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD. Žáci navštěvující ŠD půjdou na oběd v 11:00 hodin.Svačiny pro přihlášené žáky základní školy na školní rok 2018/2019 budou ve školní jídelně připravovány až druhý týden v září – od 10.9. 2018.


 

Menu ZŠ