ZŠ a MŠ Brno

Zeiberlichova 49

Ve středu 31.1. a ve čtvrtek 1.2. bude končit vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin.

Ve všech třídách jsme si dnes 23. 1. připomněli, jak je nutné v zimním období jíst ovoce, které je bohaté na vitamíny. Děti přinesly různé druhy ovoce, ze kterého jsme si vyráběli ovocný salát, jednohubky nebo nazdobené mísy. Při této akci jsme si v některých třídách vyzkoušeli i jednoduché prostření stolu. Ovoce bylo tolik, že zbylo dětem i na odpolední svačinu. Děkujeme všem maminkám, které nám tuto akci pomohly uskutečnit. Podívejte se na záběry z našeho hodování.

V pondělí 22. 1. se žáci naší školy zapojili do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem. I když stavebního materiálu pro stavění velkých sněhuláků bylo málo, děti si poradily a vytvořily malé fantastické sněhuláčky. Užili jsme si krásné slunné dopoledne a na některá sněhová díla se můžete podívat zde.

 


V pátek 26.1. 2018 bude z důvodu volby prezidenta ČR konec vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. Provoz ŠD bude beze změny. Školní jídelna nebude v provozu.


I když většina dětí se už nemůže dočkat zimní nadílky, děti z naší školy zažily dne 11. ledna koulovačku. Koule byly sice jen z papíru, ale zábava s nimi byla veliká. Děti si vyzkoušely různé varianty házení koulí na určené místo a potom následovala skoro opravdová koulovačka. Na záběry z této akce, kterou připravili členové ŽP, se můžete podívat zde.

 


Děkujeme rodičům, kteří v minulých letech přispěli sponzorským darem Základní škole a Mateřské škole v Soběšicích.

Pokud by se někdo z rodičů a přátel školy rozhodl poskytnout finanční nebo materiální dar, nechť se obrátí na sekretariát školy emailem: info@zssobesice.cz či telefonicky 777 582 448.


V pátek 12.1. 2018 bude z důvodu volby prezidenta ČR konec vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. Provoz ŠD bude beze změny.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 10.1.2018 v 16:30 hodin.

Menu ZŠ