Zeiberlichova 49

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do základních škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: http://zapisdozs.brno.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1. do 30. dubna, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce proběhne na všech školách pouze formální část zápisu žáků do 1. tříd. To znamená bez přítomnosti dětí samotných a pokud je to možné, tak i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Od 1. 4. do 30. 4. 2020 mohou rodiče podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do naší ZŠ následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 7h6mj3h
  2. na e-mail: info@zssobesice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nebo naskenované s podpisem rodičů)
  3. poštou
  4. osobně do kanceláře školy v době úředních hodin

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty: přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání (vyplníte na http://zapisdozs.brno.cz a vytisknete) včetně podepsané Informační povinnosti (příloha přihlášky – 4. strana) a rodný list dítěte (kopii).

Rodný list dítěte (jeho kopie zaslaná dálkovým způsobem viz výše) bude po ověření odpovědným pracovníkem ZŠ skartována.

Další dokumenty vyřešíme na společné schůzce rodičů budoucích prvňáčků, která pokud nám to situace dovolí proběhne v červnu.

 

Odklad povinné školní docházky

V tomto termínu (od 1.4. do 30. 4. 2020) a stejnými způsoby jako žádost o přijetí je třeba podat také žádost o odklad školní docházky (viz dokument odklad školní docházky). K výše zmíněným dokumentům bude navíc podána žádost o odklad školní docházky (podání přihlášky k přijetí je součástí řízení).

Vzhledem k aktuální situaci se termíny vyšetření v poradnách (SPC, PPP,..) zřejmě budou posouvat do letních měsíců, přesto doporučujeme podat žádost o odklad školní docházky bez příslušných příloh a ty škole zaslat ihned po obdržení doporučení z příslušného poradenského pracoviště.

Možnost osobního vydávání žádostí a přihlášek – informace zde.

Předpokládaný termín zveřejnění přijímacího řízení: konec května 2020

Menu ZŠ