Zeiberlichova 49

Obecné informace k zápisu k základnímu vzdělávání v naší ZŠ

Obecné informace k zápisu k základnímu vzdělávání v naší ZŠ:

Od 12. 4. do 25. 4. 2021 mohou rodiče podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do naší ZŠ následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 7h6mj3h
  2. na e-mail: info@zssobesice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nebo naskenované s podpisem rodičů)
  3. poštou
  4. osobně do kanceláře školy v době úředních hodin (po a st 8:00 – 12:00)

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty: přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání (vyplníte na http://zapisdozs.brno.cz vytisknete, podepíšete) včetně podepsané Informační povinnosti (příloha přihlášky – 4. strana) a rodný list dítěte (kopii).

Rodný list dítěte (jeho kopie zaslaná dálkovým způsobem viz výše) bude po ověření odpovědným pracovníkem ZŠ skartována.

Další dokumenty vyřešíme na společné schůzce rodičů budoucích prvňáčků, která pokud nám to situace dovolí, proběhne v červnu.

Odklad povinné školní docházky

V tomto termínu (od 12.4. do 25. 4. 2021) a stejnými způsoby jako žádost o přijetí je třeba podat také žádost o odklad školní docházky (viz dokument odklad školní docházky). K výše zmíněným dokumentům bude navíc podána Žádost o odklad školní docházky (podání přihlášky k přijetí je součástí řízení) včetně příloh.

Předpokládaný termín zveřejnění přijímacího řízení: 24. 5. 2021

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu (registračních čísel = vygenerované číslo je součástí Přihlášky k základnímu vzdělávání) přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na vývěsce budovy školy a na webových stránkách školy.

Menu ZŠ