Zeiberlichova 49

Březen

 1.3.   IV. třída – divadelní představení „Tři mušketýři“ – Divadlo Bolka Polívky

 8.3.   I. třída – návštěva knihovny – „Zvířátka v pohádkách“

 11.3.  Karneval

 14.3.  I. třída – Veselé zoubky

 15.3.  III. třída – návštěva knihovny

 22.3.  Akce ŽP – „Kloboučku, hop!“

 22.3.  II.A – návštěva knihovny – „Pořekadla a přísloví“

 23.3.  II.A,B – návštěva divadla – „Krysáci a ztracený Ludvík“ – Divadlo B. Polívky

 23.3.  Noc s Andersenem

 28.3.  Akce ŽP – „Velikonoční vajíčka“

Menu ZŠ