Zeiberlichova 49

Březen

   3. 3.  Karneval

   6. 3.  I.A,B, II. tř, III.A,B – preventivní program „Zdravé zuby“

   7. 3.  III.B – návštěva knihovny

 29. 3.  Noc s Andersenem

Menu ZŠ