Zeiberlichova 49

MŠ Aktuální informace

Vážení rodiče,
nyní dostáváte složenky – stravné – na měsíc prosinec 2017, stravné musí být zaplaceno do 16. prosince tak, aby školní jídelna k roční uzávěrce nevykazovala žádné dluhy.
Současně vás prosím – zkontrolujte si platby stravného, měly by být 4 doklady ( září, říjen, listopad a prosinec ).
Složenky na leden 2018 budou předány první den školní docházky po novém roce. Následně kolem 12. ledna dostanete složenky na měsíc únor ( podobně jako v měsíci září budou tedy 2 složenky – na leden a únor ).
Děkuji za spolupráci, za včasné platby a rychlé reakce na mé upomínky.
Ing. Hanzelková Alena – ved. ŠJ