Zeiberlichova 49

MŠ Aktuální informace

Vážení rodiče,

vzhledem k roční uzávěrce vás upozorňuji, že odhlašování stravy bude ukončeno v pátek 14. prosince 2018 ve 12.00 hodin.
Na další odhlašování ńebude brán zřetel.

Pokud dítě ( žák ) onemocní máte možnost si v týdnu od 17.12. do 21.12. 2018 odebírat obědy do jídlonosiče a to v MŠ Síčka ( pro děti navštěvující tuto MŠ ) a pro ostatní ve školní jídelně základní školy.

Složenky na měsíc leden 2019 budou předány 3. ledna 2019 při zahájení výuky. Kolem 10. v měsíci lednu budou předány složenky na měsíc únor. Prosím dodržujte termíny zaplacení.

Děkujeme za pochopení.