Zeiberlichova 49

MŠ Aktuální informace

Vážení rodiče, dostáváte nyní prostřednictvím třídních učitelek a na odděleních MŠ složenku na stravné pro měsíc říjen 2018.
Vzhledem k tomu, že stravné se platí vždy dopředu, je nutné zaplatit co nejdříve složenku na září a do 30.9. 2018 stravné na měsíc říjen. Prosím dodržujte termíny splatnosti.

Jelikož během měsíce září došlo ke změnám v MŠ a přesunům ve třídách, může být variabilní symbol – tedy číslo dítěte odlišné od měsíce září. Prosím věnujte tomu pozornost.

Děkuji.