Zeiberlichova 49

MŠ Upozornění

Vážení rodiče,
včera vám byly předány složenky na stravu v měsíci červnu 2018.
Na základě seznamu přihlášených dětí MŠ a žáků ZŠ do školy v přírodě jsou tyto dny na složenkách odečteny.
V případě, že se dítě (žák) ze školy v přírodě odhlásí a zúčastní se běžného vyučování a bude se tedy i stravovat, je nutné to oznámit školní jídelně a tyto dny doplatit.

Současně vás upozorňuji na to, že stravné na měsíc červen musí být zaplaceno do 22. června 2018.

Vzhledem k pololetní uzávěrce bude docházka v červnu uzavřena v pondělí 25. června ve 12.00 hodin. Další dny již nelze děti (žáky) odhlašovat, můžete si však obědy celý poslední týden v červnu vyzvednout do jídlonosičů ve výdejně MŠ Síčka a ve školní jídelně ZŠ, a to bez přirážky 25,- Kč za neodhlášený oběd.

Děkuji za pochopení – vedoucí školní jídelny.