Zeiberlichova 49

MŠ Upozornění

Vážení rodiče, nyní jste dostali složenky na stravu za měsíc prosinec. Vzhledem k tomu, že ještě eviduji některé dlužníky za měsíc listopad, upozorňuji Vás, že stravné za prosinec by mělo být uhrazeno již k 30.11. 2018.

Složenky na měsíc leden 2019 budou předány prostřednictvím třídních učitelů první den školy tj. 3. ledna 2019 a na měsíc únor 2019 kolem 12.1. 2019. V lednu budete tedy platit 2 složenky.

Prosím o dodržení termínů splatnosti.
Děkuji, vedoucí školní jídelny.