Zeiberlichova 49

Vážení rodiče a vážení cizí strávníci,

prosím, zkontrolujte si platbu stravného na měsíc březen – složenky byly předány před jarními prázdninami.
Ještě eviduji poměrně velkou řadu dlužníků. Prosím o doplacení dluhů. Děkuji – vedoucí ŠJ.

Menu ZŠ