Zeiberlichova 49

Aktuální informace

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že následující 2 týdny jedou děti MŠ a žáci ZŠ na školu v přírodě, dávám Vám na vědomi, že docházka v měsíci červnu bude uzavřena v pátek 21. června 2019 ve 12.00 hodin. Na další odhlašování obědů nebude brán zřetel.
Celý následující týden, si můžete vyzvednout oběd do jídlonosičů – bez přirážky za neodhlášené obědy.
Děkujeme za pochopení.

Menu ZŠ