Zeiberlichova 49

Aktuální informace o platbě

Vážení rodiče,
při platbě stravného uvádějte prosím nejen variabilní symboly, ale do textové zprávy i jména dětí, pro které je platba určena.
Velmi často jsou bankovní účty vedeny na jiné jméno, než je jméno dětí.

Děkuji – vedoucí školní jídelny.