Zeiberlichova 49

Informace o platbě

Vážení rodiče,
jelikož vám byly složenky na měsíc duben 2020 předány těsně před uzavřením provozu škol, je možné, že některé platby již byly uhrazeny. Tyto budou evidovány, stejně jako přeplatky za březen a následně odečteny od stravného na další měsíc, pokud bude provoz škol zahájen v tomto školním roce.
Pokud ne budou převedeny na měsíc září 2020.
Pokud jste platby ještě neprovedli, prosím n e p l a ť t e.
Děkuji a přeji vám všem pevné zdraví.
Ing. Hanzelková – ved. ŠJ

Menu ZŠ