Zeiberlichova 49

Upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k roční uzávěrce bude docházka – odhlašování stravy uzavřena v pátek 15. prosince 2017 v 12.00 hodin.
Na další odhlášky nebude brán zřetel, proto odhlaste své děti ( žáky ) včas.

Pokud dítě ( žák ) v následujícím týdnu onemocní, můžete si denně vyzvednout oběd v MŠ Síčka a ve školní jídelně (jen žáci ZŠ a MŠ Motýlci ) bez přirážky za další náklady.

Současně Vás žádám o kontrolu plateb za stravné – máte mít zaplaceny 4 platby.

Složenky na leden 2018 budou předány 3. ledna 2018.

 

Děkuji, zaměstnanci ŠJ přejí hezké vánoční svátky.