Zeiberlichova 49

Upozornění

Vážení rodiče,
podle nového vnitřního řádu nelze již odhlašovat děti z obědů v pondělí ráno do 7.00 hod. Odhlášení na pondělí je možné jen přes mail, děkuji.
Hanzelková – ved. ŠJ

Menu ZŠ