Zeiberlichova 49

Způsob platby stravného

Vážení rodiče,
od 1.9. 2020 se mění způsob platby stravného, a to elektronickou formou. Od této doby bude možná platba jen 2 způsoby.

1. trvalý příkaz na účet školní jídelny, který obsáhne měsíční platbu v celkové částce u MŠ 2 svačiny + oběd, u ZŠ oběd + eventuelně
dopolední svačina

2. platba z účtu na účet školní jídelny v částce, který vygeneruje počítač, předpis na platbu bude předán prostřednictvím třídních učitelek v jednotlivých třídách ( podobně jako složenka)

Cena stravného na 1 den : MŠ 3-6 let 41,- Kč bezlepková dieta jen oběd 25,- Kč
7-10 let 44,- Kč ( odklady školní docházky ) bezlepková dieta jen oběd 26,- Kč

ZŠ 7-10 let 29,- Kč oběd bezlepková dieta 30,- Kč
11-14 let 31,- Kč oběd bezlepková dieta 32,- Kč

Cenu 1 svačiny pro žáky základní školy přepokládáme cca 17,- Kč.

účet školní jídelny : 27 – 582 925 0207/0100

Přihlášku ke stravování, prosím, vyplňte a následně odevzdejte do školní jídelny v přípravném týdnu, tj. od 24.8.2020 v úředních hodinách školy. Při odevzdání přihlášky Vám bude přidělen variabilní symbol k platbě.
Prosím, sledujte i nadále webové stránky školy.
Děkujeme.

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

Menu ZŠ