Zeiberlichova 49

Seznam kandidátů

Seznam kandidátů pro řádné volby do školské rady Základní školy Brno, Zeiberlichova 49

Kandidaturu za zákonné zástupce nezletilých žáků přijaly:

  1. Aleš Doubek: zákonný zástupce –  třída 3. B
  2. Renata Mikulcová: zákonný zástupce – třída 1. A

Kandidaturu za pedagogické pracovníky přijaly:

  1. Mgr. Jiřina Krábková
  2. Mgr. Lucie Čeperová

 

Termín konání řádných voleb: středa 16.1.2019

  • zákonní zástupci nezletilých žáků volí v přzemí školy v době od 14.00 do 17.00 hod
  • pedagogičtí pracovníci volí v kanceláři školy v době od 9.00 do 12.00 hod
Menu ZŠ