Zeiberlichova 49

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno, šk. rok 2018/2019
Kroužek Vedoucí Hodina
Pondělí Sportovní hry (I.A,B, část II. tř.) 12:45-13:30
Pondělí Sportovní hry  (část II. tř., III. třída) 13:30-14:15
Pondělí Dovedné ruce (II. tř.) p.vych. J. Galetková 15:00-16:00
Úterý Floorball ( III. – V. tř.) p. vych. M. Střížová 13:30-15:00
Středa Hudebně – dramatický kr. (I. – III. tř.)  p. vych. L. Dvořáčková  13:30-15:00

Kroužky začínají od října 2018.

Zájmové kroužky jsou bezplatné.

V odpoledních hodinách vyučuje v prostorách školy hudební škola Universum, kde se učí hře na klavír, flétnu, kytaru, sólový zpěv a hudební nauka.

Kontakt:
Soukromá základní umělecká škola U N I V E R S U M, s.r.o.
Tel.: 541 225 173
Email:universum@volny.cz

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit