Zeiberlichova 49

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49, Brno, šk. rok 2017/2018
Kroužek Vedoucí Hodina
Pondělí Dovedné ruce pro žáky II. třídy p. vych. J. Galetková 15:00-16:00
Pondělí Florbal pro žáky III., IV. a V. třídy p. vych. M. Střížová 13:30-14:30
Úterý Projekt „Sportovci do škol“ – různá odvětví sportu   I. třída 12:45-13:30
 Úterý Projekt „Sportovci do škol“ – různá odvětví sportu II. a III. třída  13:30-14:15
Středa  Výtvarný kroužek pro žáky I. třídy  13:30-15:00

Kroužky začínají od října 2017.

Zájmové kroužky jsou bezplatné.

V odpoledních hodinách vyučuje v prostorách školy hudební škola Universum, kde se učí hře na klavír, flétnu, kytaru, sólový zpěv a hudební nauka.

Kontakt:
Soukromá základní umělecká škola U N I V E R S U M, s.r.o.
Tel.: 541 225 173
Email:universum@volny.cz

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit