Zeiberlichova 49

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022-2023 na naší škole

se koná v pátek 22. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 a v sobotu 23. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 v 1. patře budovy školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odloženou školní docházkou z roku 2021/2022. Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2022. Podmínkou je doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, pro děti narozené po 31. 12. 2016 navíc vyjádření pediatra.

 

Zápis – krok za krokem

 • Před dnem zápisu:
 • Je nutné provést registraci do elektronického systému na http://zapisdozs.brno.cz/. Na této stránce naleznete veškeré informace a dokumenty vztahující se k zápisu, včetně spádových obvodů.
 • Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu města Brna žádost o přijetí k povinné školní docházce vytisknout.
 • Vytištěnou žádost včetně přílohy Informační povinnost je nutno podepsat alespoň jedním zákonným zástupcem (preferujeme oba zákonné zástupce dítěte).

 

 • V den zápisu:
 • Zákonný zástupce dítěte s sebou vezme:
 1. Přihlášku k přijetí včetně podepsané Informační povinnosti.
 2. Občanský průkaz.
 3. Rodný list dítěte.
 4. Případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud nesouhlasí s trvalým bydlištěm zákonného zástupce.
 • Při zápisu s osobní přítomností dítěte se každému věnujeme individuálně. Motivační téma zápisu pro tento rok je „Povídání o pejskovi a kočičce“.

 

Náhradní termín zápisu

V případě onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu.

 

Odklad povinné školní docházky

V den zápisu k základnímu vzdělávání (22. 4. 2022 nebo 23. 4. 2022) a stejnými způsoby jako žádost o přijetí je třeba podat také žádost o odklad školní docházky (viz dokument odklad školní docházky). K výše zmíněným dokumentům bude navíc podána Žádost o odklad školní docházky (podání přihlášky k přijetí je součástí řízení) včetně příloh (doporučení z školského poradenského zařízení = PPP nebo SPC a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Odklad povinné školní docházky

 

 • V den zápisu s sebou zákonný zástupce dítěte vezme:
 1. Přihlášku k přijetí včetně podepsané Informační povinnosti.
 2. Žádost o odklad školní docházky včetně příloh (přílohy lze dodat později).
 3. Občanský průkaz.
 4. Rodný list dítěte.
 5. Případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud nesouhlasí s trvalým bydlištěm zákonného zástupce.

Zákonný zástupce může dokumenty odevzdat bez osobní účasti dítěte.

 

Rozhodnutí

Předpokládaný termín zveřejnění přijímacího řízení: 23. 5. 2022

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu (registračních čísel = vygenerované číslo je součástí Přihlášky k základnímu vzdělávání) přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem následujícími způsoby:

Pro rodiče přijatých dětí bude v měsíci červnu uspořádána informační schůzka. O přesném termínu vás budeme informovat na webových stránkách školy (nejpozději v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení).

 

Desatero předškoláka

E-book ke stažení zdarma

Odklad povinné školní docházky