ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Protiepidemická opatření zavedená na naší škole:

 

1. Všichni učitelé ve svých třídách prohovořili o nebezpečí nákazy a její možnosti šíření

    a přenosu.

 

2. Zaměstnanci školy dohlíží na dodržování zvýšené hygieny žáků.

 

3. Škola opatřila a již jsou k dispozici dezinfekční prostředky ve třídách i na toaletách.

 

4. Škola se řídí doporučením MŠMT a Krajské hygienické stanice v Brně.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde