ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde