Zeiberlichova 49

GDPR

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující informace:

 

1. Emailová adresa školy

info@zssobesice.cz

2. Telefonní číslo školy

541 238 227 (ZŠ)

541 238 485 (MŠ)

3. Jméno

PaedDr. Alena Zanettiová, ředitelka školy

4. Název školy

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace

5. Zajištění výkonu funkce pověřence

Externí poskytovatel služeb

6. Výše měsíční odměny

1100,- Kč za jeden měsíc

7. Název firmy (obchodní korporace), která vykonává funkci pověřence

PMA data protection s.r.o., sídlo: Lipová 906/1, 602 00 Brno

IČO: 07084498, odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková

8. Doba trvání smlouvy

  1. 6. 2020


Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců