ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Školní družina

Školní družina při ZŠ Zeiberlichova 49, Brno – Soběšice

 

Provozní doba družiny:

6.30 – 7.40 hodin

11.40 hodin nebo po konci vyučování – 17.00 hodin

 

Vychovatelky:

  1. oddělení – vedoucí vychovatelka Bc. Martina Urbánková – 1.B + 1/2 3. třídy + 4. třídy (umístění v 1.B)
  2. oddělení – Lucie Hladíková – 1.A + 1/2 3. třídy + 4. třídy (umístění ve 4. třídě)
  3. oddělení – Anežka Vaňková – 2.A + 2.B (umístění ve 2.B)

 

Veškerá činnost družiny je podrobně popsána v ŠVP a Vnitřním řádu družiny. Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky.

Veškeré změny (odchody, příchody, vyzvedávání, odhlašování, přihlašování) probíhají pouze písemnou formou s podpisem zákonného zástupce!

 

ŠVP a Vnitřní řád školní družiny 2023/2024

Dodatek k ŠVP 2023/2024

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde