ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Provoz školní družiny ve šk. roce 2022/2023 bude od 6:30 do 17:00 hodin.

Řádně vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do 7. 9. 2022.


 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde