Zeiberlichova 49

Aktuality MŠ

 


 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ:

Třídní schůzka se uskuteční v úterý 28. 8. 2018 v 16h ve třídě Motýlků v přízemí budovy ZŠ, Zeiberlichova 49

 


 

Hrajeme si na hasiče

Ve čtvrek 21. 6. 2018 nás na Síčce navštívil pan hasič a paní učitelkou Barčou. Společně s nimi jsme prožili příjemné dopoledne. Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

PRVŇÁČCI ČTOU V MŠ

Ve středu 30. 5. 2018 nás ve školce navštívili prvňáčci z naší ZŠ a přečetli dětem pohádku „O smutném tygrovi“. Děti poslouchaly jako pěny. Všichni jsme měli z milého setkání radost. Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

HASIČI

Ve středu 23. 5. 2018 v dopoledních hodinách jsme navštívili Hasičskou zbrojnici v Soběšicích. Děti se dozvěděly spoustu zajímavého o práci dobrovolných hasičů, zblízka si mohly prohlédnout hasičskou techniku. Zde si můžete prohlédnout  FOTOGRAFIE

 


 

CELODENNÍ  VÝLET

Pátek 18. 5. 2018 jsme s dětmi prožili na celodenním výletě na zámku v Miloticích.
Výlet nám vyšel na jedničku. Počasí nám přálo, měli jsme hodného pana řidiče a šikovnou slečnu průvodkyni, která nás celý den provázela. Připravila si pro děti zajímavosti o zámku, řadu hádanek a na zpáteční cestu pěknou pohádku. Začátek pobytu na zámku jsme měli možnost zahájit svačinkou v zámecké kavárně. Velkým zážitkem byla pro děti kostýmová prohlídka, při které se měly možnost proměnit na prince a princezny. Všem to moc slušelo…
V zámecké zahradě jsme si pochutnali na obědě, při kterém za námi přišel na návštěvu i krásný páv. Děti měly možnost se i proběhnout a zahrát si se slečnou průvodkyní pohybové hry. I když jsem nemohla být všude, snažila jsem se, aby všichni rodiče měli možnost najít si tu svou princeznu nebo prince v naší  FOTOGALERII

 


 

BESÍDKA ke Dni matek

V pátek 11. 5. 2018 se ve všech třídách naší MŠ konaly besídky ke Dni maminek. Děti si s paními učitelkami pro své nejbližší připravily krátký program tvořený písničkami, básničkami a tanečky.
Všechny děti se moc snažily a měly velkou radost, že se jejich snažení líbilo. Věříme, že jsme všem přítomným společně udělaly radost.

 


 

POLODENNÍ  VÝLET

Ve středu 25. 4. 2018 jsme vyrazily s dětmi na polodenní výlet do přírody. Počasí nám tentokrát přálo a děti si výlet hezky užily. Každá třída se vydala jiným směrem. Sluníčka cestou potkala koníčky, slyšela kukat kukačku a viděla „závody“ pštrosů. Viděly jsme slepýše i několik motýlků. Děti si stihly i pohrát a postavit i několik lesních domečků. Jak se nám výlet vydařil si můžete prohlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ

V pátek 20. 4. 2018 studentky lékařské fakulty ukázaly dětem, jak správně čistit zoubky.
Děti se o zubech a o jejich čištění dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Fotografie naleznete ZDE

 


 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravily pohádku o sedmi havranech, kterou si děti se zámem poslechly. Fotgrafie k nahlédntí naleznete ZDE

 


 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Příjemné páteční odpoledne jsme prožili v pátek 23. 3. 2018 ve třídě Sluníček na Síčce, na velikonočním tvoření. Děti si společně se svými nejbližšími vytvořily tři výrobky s velikonoční tématikou – ovečku, zajíčka a slepičku. Všichni si odnášeli domů nejen symboly jara a Velikonoc, ale i pocit příjemně stráveného odpoledne. Příjemná a tvořivá atmosféra je k nahlédnutí ve  FOTOGALERII

 


 

TETINY – JARO

Ve středu 21. 3. 2018 navštívily naši školku písničkové „Tetiny“ Klotylda a Matylda s jarním programem – „S tetinama zpívání, lepší je než zívání!“ Tetiny si připravily pro děti spoustu jarních písniček a pohádky „O slepičce“ a „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Společně jsme si připomněly jarní zvyky a hry. Děti si užily spoustu legrace a smíchu, rytmizovaly písničky a zazpívaly si. Aktivně se zapojovaly po dobu celého vystoupení. Všem se veselé jarní zpívání líbilo. Fotografie najdete  ZDE

 


 

KARNEVAL ZŠ A MŠ

V neděli 11. 3. 2018 se konal společný karneval ZŠ a MŠ Zeiberlichova v sále Na Rozárce, Zeiberlichova 63/48 Brno-Soběšice. Děti přišly nastrojené do krásných masek a společně jsme si užili hezké odpoledne plné zábavy. Fotografie pro vzpomínku volně k nahlédnutí najdete ZDE.

 


 

DIVADLO ÚSMĚV

V pondělí 5. 3.2018  přijelo do školky Divadlo Úsměv s pohádkou „Jaro s čápem“. Děti se opět setkaly s kašpárkem, pějskem a kočičkou a zlomyslnou vránou. Jaro do pohádky přivezl čáp ve zlatém kočáře.
Fotografie naleznete ZDE

 


 

MUZIKOTERAPIE

V úterý 27. 2. 2018 navštívila naši školku paní s „kouzelným“ kufrem, který v sobě skrýval spoustu překvapení v podobě nejrůznějších hudebních nástrojů. Prostřednictvím Indiánské pohádky se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji, které dokázaly napodobit zvuky moře, deště, větru i pralesa, Za pomoci fantazie se pak přenesly do světa plného štěbetání ptáčků, šumění potůčků, hvízdání větru a dunění hromu. Děti měly také možnost si samy na hudební nástroje zahrát, zatancovat si a zazpívat. Fotografie k nahlédnutí naleznete ZDE

 


 

PLANETÁRIUM MORAVA

Ve středu 14. 2. 2018 naši školku navštívilo pojízdné planetárium s naučným programem: Krtci – Co je tam nahoře?
Krtek Platón se se svým učitelem Sokratem a třemi kamarádkami žížalami vydává na povrch země objevovat nepoznané. Děti se s hlavním hrdinou zábavnou formou dozvěděly, proč se na Zemi střídá den a noc, proč Měsíc mění svůj tvar a proč ve městě nelze dobře vidět hvězdy. Fotografie naleznete ZDE

 


 

 


 

NABÍDKA PLAVÁNÍ v II. pololetí

Začínáme druhý týden v únoru (po jarních prázdninách).
První hodina II. pololetí proběhne ve čtvrtek 15. 2. 2018

Co mají mít děti v batůžku:

– Plavky
– Osušku nebo župan, který dobře saje a dítě si ho pozná (froté)
– Holčičky s dlouhými vlasy – hřeben
– Koupací čepice
– Gumové boty k vodě (typu Crocks)

Lekcí je celkem 15 (cena jedné lekce je 120,- Kč).
Cena za celý kurz je 1800,- Kč (při absenci dítěte se peníze nevrací).
Kurz probíhá jednou týdně vždy ve čtvrtek.

 


 

Edukativně – stimulační skupiny

Jsou určeny pro předškolní děti, které jdou letos k zápisu a které potřebují trochu popostrčit k učení.

Skupinky budou probíhat od konce ledna jednou týdně v úterý vždy od 16:30h za účasti rodičů.

Společně budeme rozvíjet formou pracovních listů všechny oblasti rozvoje dítěte (grafomotorika, základní matematické představy, apod.).
Skupinky povede p.uč. Jitka a p.uč. Lenka z Hvězdiček.

Skupinky budou v 10 lekcích, cena za jednu lekci je 50,- Kč (platíte za pracovní listy pro děti), tudíž 500,- Kč za celé skupinky.

 


 

CANISTERAPIE

V lednu nás vždy v pátek v dopoledních hodinách opět navštívil pejsek Pepa se svou paní. Prvně potěšil Sluníčka, pak Motýlky a nakonec Hvězdičky. Pro děti to byl velmi pěkný zážitek
– fotografie z návštěvy pejska Pepy u Sluníček a Hvězdiček k nahlédnutí ZDE

/Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj./

zdroj: www.canisterapie.cz

 


 

Příjemné a v klidu prožité vánoční svátky,
štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2018

přeje všem kolektiv MŠ a ZŠ

 


 

VÁNOČNÍ  BESÍDKA

se konala
ve středu 20. 12. 2017 od 16:00h ve třídě Motýlků a
ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 16:30h ve třídě Hvězdiček a Sluníček.
Děti a paní učitelky připravily pro rodiče a blízké krátké vystoupení plné písniček, básniček a tanečků.
Všechny děti i paní učitelky měly velkou radost, že se jejich snažení všem líbilo.

Hodné maminky, přinesly dětem za odměnu na ochutnání cukrovíčko. Děkujeme jim mnohokrát.
Bylo to pro nás všechny sváteční, příjemné a milé zakončení letošního roku.

 


 

TETINY – VÁNOČNÍ PROGRAM

V pondělí 11. 12. 2017 navštívily naši školku písničkové „Tetiny“ Klotylda a Matylda s vánočním programem. Tetiny doprovázel kominík, který jim opravil pec, aby mohly upéct cukroví. Děti si užily spoustu legrace a smíchu, zazpívaly si, rytmizovaly písničky a seznámily se se spoustou hudebních nástrojů. Aktivně se zapojovaly po dobu celého vystoupení. Všem se veselé vánoční zpívání moc líbilo. Fotografie najdete  ZDE

 


 

VÁNOČNÍ KONCERT

Ve středu 6. 12. 2017 jsme společně s dětmi prožily dopoledne plné hudby, zpěvu a pohybu. Vánoční koncert Mgr. Břetislava Vojkůvky „Dětským srdíčkům“ dokázal děti zaujmout a navodit sváteční atmosféru blížících se vánoc. Prožitek a zaujetí Hvězdiček, Sluníček i Motýlků můžete zhlédnout ve FOTOGALERII

 


 

MIKULÁŠ V MŠ

V úterý 5. 12. 2017 nás ve školce navštívili vzácní hosté – Mikuláš, anděl a čert. Děti se na tento den velmi těšily. Společně Mikuláši, andělovi i čertovi zazpívaly i zarecitovaly. Byly překvapené, že Mikuláš věděl, kdo zlobí a kdo je hodný. Ti zlobivější kluci slíbili, že se budou snažit být hodnější. Za odměnu všechny děti dostaly malou dobrůtku a jablíčko. Fotografie k nahlédnutí najdete ZDE

 


 

ČERTOVINY V MŠ

V pondělí 4. 12. 2017 dopoledne naší školku navštívili čertíci a čertice. Jak to všem slušelo, můžete zhlédnout ve FOTOGALERII

 


 

MATEŘSKÁ ŠKOLA bude 2. 1. 2018 otevřena

 


 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V pátek 24. 11. 2017 se ve třídě Sluníček konalo předvánoční tvoření rodičů s dětmi. Společně jsme prožili pěkné odpoledne. Děti si spolu s rodiči vyrobily svícínek, andělíčka a hvězdičku. Jak všichni pilně pracovali, si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Najdete se? Fotografie k nahlédnutí ZDE

 


 

DIVADLO ÚSMĚV 

V úterý 21.11.2017 za námi do školky přijelo Divadlo Úsměv s pohádkou „Zlá koza“
Jako v každé správné pohádce dobro zvítězilo nad zlem. Zlá a zlomyslná koza byla potrestaná. Děti se v pohádce setkaly s Kašpárkem Nazdárkem, hospodářem, Nanynkou, babičkou, zajíčkem, medvědem a včelkou, která dokázala zlou kozu vyhnat z babiččiny chaloupky. Děti si pobavily i si společně zazpívaly známé písničky. Zeptejte se jich, jak se jim pohádka líbila :-). Fotografie najdete ve FOTOGALERI

 


 

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

V první polovině října pořádala naše školka výstavku skřítka Podzimníčka.
Velké poděkování patří všem rodičům a dětem, kteří se společně pustili do výroby Podzimníčků.
Všichni Podzimníčci byli moc krásní a nápadití.
Fotografie z výstavek všech tříd najdete  ZDE

 


 

JEZÍRKO

V pátek 6.10.2017 jsme s předškoláky navštívili Jezírko. Ve výukovém programu „Večerníček na výletě“ se děti dozvěděly mnoho nových a zajímavých věcí.

Program zavedl děti mezi známé postavičky z večerníčků. Přiblížil jim, jak vypadají jejich skuteční představitelé v přírodě a prostředí, kde žijí, čím se od pohádkových kamarádů liší. Děti poznávaly známé pohádkové melodie. Po posilnění si Verča a Anička děti rozdělily. Venku si všichni zacvičili s Bobem a Bobkem, zdolávali velkou pavučinu, dozvěděli se, jak dlouho vydrží hladovět pavouk a hledali ukryté ptáky. Uvnitř se pak děti dozvěděly, jak vypadají křídla motýlů a proč motýly za ně nemůžeme chytat. Jak se vyvíjí vlčí mák od květu po makovici a ochutnaly jak chutnají zrnka máku. V modelu mraveniště měly děti možnost nahlédnout do mravenčích komůrek…

Jak děti dopoledne prožily, můžete zhlédnout ve  FOTOGALERI

 


 

PLAVÁNÍ

Informace pro rodiče dětí, které jsou nahlášené do kurzu plavání:

Letos začínáme 5. 10. 2017

Kurz plavání se koná každý čtvrtek. Přijede si pro nás autobus a odveze nás až na Kraví horu a stejně tak nás po výuce plavání odveze zpět před školku.

Co mají mít děti v batůžku:

– Plavky
– Osušku nebo župan, který dobře saje a dítě si ho pozná (froté)
– Holčičky s dlouhými vlasy – hřeben
– Koupací čepice
– Gumové boty k vodě (typu Crocks)

Žádáme rodiče, aby do plavání nedávali dětem zbytečné cennosti jako např. řetízky, náramky, ani žádné hračky. Za tyto nepotřebné věci nezodpovídáme.

Jídlo a pití také není třeba, odjíždíme po svačině a hned po příjezdu máme oběd.

 


 

BAREVNÝ TÝDEN

Poslední zářijový týden  jsme si barevně zpestřili. Jak nám to slušelo, můžete vidět na fotografiích ve FOTOGALERII

 


 

POLODENNÍ  VÝLET

V úterý 19. 9. 2017 jsme se vydali s dětmi na výlet do přírody. Vypravili jsme se na Panskou líchu. I když předpověď počasí nebyla právě nejpříznivější, počasí vydrželo a výlet se nám vydařil. Viděli jsme lovit káně, pěkně zblízka koníčky a velké hejno vrabčáků… Děti byly spokojené a odnesly si z výletu pěkný zážitek.  Jak jsme si výlet užívali, můžete zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
(vydalo MŠMT pod č. j. 9482/2012-22)

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Byl vytvořen odborníky na předškolní vzdělávání a pedagogy z praxe a je určen Vám, kteří se zajímáte o vzdělávání svého dítěte.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí základní přehled toho, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny výchovné a vzdělávací předpoklady. Mějte však na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné. Každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá naše vzájemná spolupráce.

Text Desatera si můžete stáhnout z přiloženého souboru – Desatero pro rodiče

 


 

UPOZORNĚNÍ

Mateřská škola (detašované pracoviště Síčka 1a) je z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí
po celý den zabezpečena

V době příchodu a rozcházení dětí umožní vstup do MŠ bezpečnostní kód
6:45 – 8:30h – příchod dětí
12:15- 12:45h a 14:30 – 16:30h – rozcházení dětí

Mimo uvedenou dobu bude MŠ uzamčena

 


 

Vážení rodiče, prosíme o pečlivé prostudování  Školního řádu MŠ.
Děkujeme

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit