ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Platby za MŠ

Úplata za předškolní vzdělání v mateřské škole („školné“)  – výše úplaty: 400,- Kč/měsíčně.

Platba se provádí do 15. dne v měsíci na účet základní školy: č. účtu:  27 – 5829230257/0100 

Každé dítě má přidělený svůj variabilní symbol – pokud možno psát do poznámky jméno dítěte.

Informace k platbám v kanceláři školy, na tel. č. 541238227, 777582448 nebo e-mailem: info@zssobesice.cz                  Pozor: školní jídelna má jiné číslo účtu!

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde