Zeiberlichova 49

Šablony II

 

 

 

 

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace

Číslo projektu:                     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008669

Zahájení realizace projektu:  1.9.2018

Ukončení realizace projektu: 31.8.2020

Délka realizace:                   24 měsíců

Výše podpory:                     207 416,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_18_063  – Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci získaného projektu jsou postupně realizovány tyto šablony (aktivity):

Mateřská škola
2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
2.I/12 Projektový den ve školce
Základní škola
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání – 64 hodin
2.II/19 Projektový den ve škole