Zeiberlichova 49

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na ZŠ Zeiberlichova 49, Brno, šk. rok 2022/2023
Kroužek Vedoucí Hodina
Pondělí Sportovní hry – 1. A a 2. A
 p. vych. M. Střížová 13:00 – 13:45
Pondělí
Sportovní hry – 1. B a 2. B
p. vych. M. Střížová 13:45 – 14:30
Pondělí
Počítačový kroužek – 2. třídy
 p. vych. M. Střížová 15:00 – 16:00
Pondělí Výtvarný kroužek – 1. třídy
p. vych. Juračková 15:00 – 16:00
Úterý Dovedné ruce 2. třídy p.vych. J. Galetková 15:00 – 16:30
Středa Florbal 3. – 5. třída p. vych. M. Střížová 13:30 – 15:00

Kroužky začínají od října 2022.

Zájmové kroužky jsou bezplatné.

V odpoledních hodinách vyučuje v prostorách školy hudební škola Universum, kde se učí hře na klavír, flétnu, kytaru, sólový zpěv a hudební nauka.

Kontakt:
Soukromá základní umělecká škola U N I V E R S U M, s.r.o.
Tel.: 541 225 173
Email:universum@volny.cz

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Menu ZŠ