Zeiberlichova 49

Školní jídelna

Školní kuchyně i školní jídelna je umístěna v nově přistavené budově a je spojena se školou. Poskytuje obědy a přesnídávky pro děti základní školy a celodenní stravu dětem z MŠ Síčka 1, Brno – Soběšice.

 

Kuchyně:
Vedoucí školní jídelny: Ing. Alena Hanzelková – 541 238 234
Vedoucí kuchařka:       Veronika Opletalová
Kuchařky:                     Zita Antonínová, Jana Procházková

 

Odhlašování a přihlašování stravy:
Telefonicky: 541 238 234

Emailem:   jidelna@zssobesice.cz

Nebo osobně ve školní jídelně, a to jen den předem do 12:00 hodin. Tentýž den je možné si po domluvě ve školní kuchyni vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Přihlašování stravy po nemoci se provádí taktéž den předem.

                                                 
kuchyne1

Od 1. 9. 2020 bude možnost platby dvěma způsoby:

1. trvalý příkaz na účet školní jídelny, který obsáhne měsíční platbu v celkové částce u MŠ 2 svačiny + oběd, u ZŠ oběd + eventuelně
dopolední svačina

2. platba z účtu na účet školní jídelny v částce, který vygeneruje počítač, předpis na platbu bude předán prostřednictvím třídních učitelek v jednotlivých třídách ( podobně jako složenka)

Cena stravného na 1 den :

MŠ:

3-6 let 41,- Kč, bezlepková dieta jen oběd 25,- Kč
7-10 let 44,- Kč ( odklady školní docházky ), bezlepková dieta jen oběd 26,- Kč

účet školní jídelny : 27 – 582 925 0207/0100

Přihláška ke stravování od 1.9.2020

Provozní řád školní jídelny Zeiberlichova 49

Dodatek k vnitřnímu řádu ŠJ – změna PN a MN

 

 

Uložit

Uložit