Zeiberlichova 49

V pátek 29 .6. 2018 se budou od 9:30 hodin vydávat obědy pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD. Žáci navštěvující ŠD půjdou na oběd v 11:00 hodin.


Menu ZŠ