Zeiberlichova 49

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, 644 00 Brno

Oznámení:

Během měsíce září a října 2018 bude probíhat rekonstrukce střechy, fasády a výměna některých oken v budově

ZŠ Zeiberlichova  49.

Žádáme o respektování vyznačených zákazů vstupu a dodržování bezpečnosti při pohybu v okolí školy.

Dodržujte zvýšený dohled nad svými dětmi.


 

Menu ZŠ