ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Od 7. 11. 2018 bude pokračovat hudebně – dramatický kroužek s p. vychovatelkou L. Dvořáčkovou.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde