ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Školní jídelna bude i v příštím školním roce připravovat svačiny pro žáky základní školy. Svačiny budou vydávány od pondělí 9. září. Těm žákům, kteří v letošním roce nabídku svačin využili, byly předány lístečky s dotazem na příští školní rok. Žáky je též možné přihlásit během prvního zářijového týdne v kanceláři školní jídelny.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde