Zeiberlichova 49

Školní jídelna bude i v příštím školním roce připravovat svačiny pro žáky základní školy. Svačiny budou vydávány od pondělí 9. září. Těm žákům, kteří v letošním roce nabídku svačin využili, byly předány lístečky s dotazem na příští školní rok. Žáky je též možné přihlásit během prvního zářijového týdne v kanceláři školní jídelny.

Menu ZŠ