Zeiberlichova 49

Protiepidemická opatření zavedená na naší škole:

 

1. Všichni učitelé ve svých třídách prohovořili o nebezpečí nákazy a její možnosti šíření

    a přenosu.

 

2. Zaměstnanci školy dohlíží na dodržování zvýšené hygieny žáků.

 

3. Škola opatřila a již jsou k dispozici dezinfekční prostředky ve třídách i na toaletách.

 

4. Škola se řídí doporučením MŠMT a Krajské hygienické stanice v Brně.

Menu ZŠ