Zeiberlichova 49

Po dobu uzavření ZŠ a MŠ budou děti MŠ osvobozeny od úplaty za školné.

Žáci ZŠ budou osvobozeni od úplaty za ŠD.


 

Menu ZŠ