Zeiberlichova 49

Distanční výuka na naší škole|:

on-line výuka pomocí aplikace MS Teams – třídní učitelé informovali zákonné zástupce žáků o konkrétním časovém rozpisu výuky   

zadávání učiva pedagogy:

  • na webových stránkách školy
  • na www.skolavpyzamu.cz

kontrola vypracovaných úloh:

  • na www.skolavpyzamu.cz
  • odevzdáním hotové práce do školy (po domluvě s pedagogem)
  • individuální domluva s pedagogem

Děkujeme za spolupráci.


                                           

Menu ZŠ