ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Distanční výuka na naší škole|:

on-line výuka pomocí aplikace MS Teams – třídní učitelé informovali zákonné zástupce žáků o konkrétním časovém rozpisu výuky   

zadávání učiva pedagogy:

  • na webových stránkách školy
  • na www.skolavpyzamu.cz

kontrola vypracovaných úloh:

  • na www.skolavpyzamu.cz
  • odevzdáním hotové práce do školy (po domluvě s pedagogem)
  • individuální domluva s pedagogem

Děkujeme za spolupráci.


                                           

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde