ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49


Vážení rodiče, pokud se nezmění epidemická situace, v pondělí 12. 4. 2021 se škola otevře v následujícím režimu rotační výuky:

každý lichý týden (od 12. 4.): – II. A,B, IV. tř., V. A

každý sudý týden (od 19. 4.): I. tř., III. tř., V.B

Příchody žáků do školy a rozvrhy hodin budou sděleny rodičům třídními učiteli.

K prezenční výuce si žáci donesou roušky (zdravotnické) a podrobí se rannímu vstupnímu testování  (2x týdně – pondělí a čtvrtek) dle pokynů MŠMT.

Školní družina (ranní i odpolední) bude v provozu pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky.

Oběd bude zajištěn pro žáky v prezenční výuce.

O aktuálních informacích budeme neprodleně informovat na webových stránkách školy.


 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde