Zeiberlichova 49

Vážení rodiče, pokud se nezmění epidemická situace, v pondělí 12. 4. 2021 se škola otevře v následujícím režimu rotační výuky:

každý lichý týden (od 12. 4.): – II. A,B, IV. tř., V. A

každý sudý týden (od 19. 4.): I. tř., III. tř., V.B

Příchody žáků do školy a rozvrhy hodin budou sděleny rodičům třídními učiteli.

K prezenční výuce si žáci donesou roušky (zdravotnické) a podrobí se rannímu vstupnímu testování  (2x týdně – pondělí a čtvrtek) dle pokynů MŠMT.

Školní družina (ranní i odpolední) bude v provozu pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky.

Oběd bude zajištěn pro žáky v prezenční výuce.

O aktuálních informacích budeme neprodleně informovat na webových stránkách školy.


 

Menu ZŠ