Zeiberlichova 49

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 16. 9. 2021 v 16:30 hodin.

Prosíme o dodržování hygienických zásad při vstupu do budovy školy.


Menu ZŠ