Zeiberlichova 49

Zápis do 1. ročníku šk. roku 2022/2023 proběhne v pátek 22. 4. od 14 do 17 hodin a v sobotu 23. 4. od 9 do 12 hodin.

Informace budou průběžně aktualizovány.


Menu ZŠ