ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Aktuality MŠ

 


 

Zahajovací třídní schůzka rodičů všech dětí
(třídy Hvězdičky, Sluníčka, Motýlci)

se koná ve středu 8. 9. 2021 od 16:00h v přízemí budovy MŠ Síčka 1a ve třídě Sluníček.

Pro klidný a nerušený průběh prosíme rodiče, aby se dostavili bez dětí

 


 

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

V úterý 24. 8. 2021 od 16 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče nových dětí na MŠ Síčka 1a.

Pro klidný a nerušený průběh prosíme rodiče, aby se dostavili bez dětí

  

POLODENNÍ  VÝLET – Hvězdičky a Sluníčka

Ve středu 23. 6. 2021 vyrážíme za příznivého počasí na polodenní výlet do přírody – každá třída po individuální trase.

Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:15h.
Svačinu bereme z MŠ s sebou a na oběd se vracíme.

Do batůžku:
– dobře uzavíratelnou láhev s pitím (aby se dětem nevylila do batůžku)
– pláštěnku
– malou sladkost (např. Brumík)

Na sebe vhodné oblečení, obuv a pokrývku hlavy

 


 

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

V úterý 15. 6. 2021 v dopoledních hodinách jsme navštívili Hasičskou zbrojnici v Soběšicích. Děti se dozvěděly spoustu zajímavého o práci dobrovolných hasičů, zblízka si mohly prohlédnout hasičskou techniku. Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

DEN DĚTÍ na Sokolském hřišti

Děkujeme panu Fölklovi za předvedení historického hasičského auta a „stříkačku“ 🙂
Fotografie z úspěšné akce najdete ve  FOTOGALERII

 


 

JARNÍ FOCENÍ

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 se uskuteční v MŠ společné focení tříd a focení předškoláků na tablo. Pro zájemce pak bude možnost individuálního focení dětí. Bližší informaci k individuálnímu focení obdržíte v MŠ.

 


 

OTVÍRÁNÍ MŠ

Vážení rodiče,
v pondělí 10.5.2021 se otvírá MŠ v běžném provozu. To znamená všechny tři třídy. Děti se nebudou testovat a nemusí mít v MŠ roušky. Děti z třídy Motýlků, které chodili na Síčku 1a si v pátek vezmou domů všechny věci. Opět bude možný příchod dětí do 8:30hod. Dále prosíme o používání dezinfekce v šatně a aby se rodiče nesdružovali v prostorách MŠ.

Obědy budou automaticky všem dětem nahlášeny.

Děkujeme.

V Brně 5.5.2021

PaedDr. Alena Zanettiová, ředitelka školy ZŠ a MŠ Zeiberlichova

 


 

INFORMACE o provozu MŠ o letních prázdninách

Provoz MŠ – letní prázdniny 2021 – rozšířený provoz

 


 

Informace pro otvírání MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

V pondělí dne 12.4.2021 se otvírá MŠ pro předškoláky. Vzhledem k dodržení skupinek po 15 dětech,  bude provoz na MŠ Síčka. Předškoláci ze Sluníček, zůstávají ve své třídě. Motýlci a Hvězdičky budou spojeny ve třídě Hvězdiček.

 

V pondělí a ve čtvrtek, proběhne před příchodem do MŠ povinné testování dětí, proto žádáme rodiče, aby počítali s časovým prodlením zhruba 15 minut. Příchod do školky je možný od 6:30 do 8:00 hod. Vstup do MŠ pouze v respirátorech a u dětí v roušce. Pokud dítě nastoupí mimo dny testování, proběhne testování první nastupující den.

Postup při testování:
Do místnosti, kde se bude testovat, vstupujte po jednom a s ochranou dýchacích cest. Ostatní čekají na školní zahradě a dodržují 2 metry odstup. Použijte dezinfekci. Zákonný zástupce provede dle instrukcí dohlížející osoby test dítěte a odchází na školní zahradu čekat na výsledek testu. Pokud je test pozitivní, bude posláno dítě na PCR testy. Pokud bude test negativní, dítě se zákonným zástupcem půjde do školky. Dítě si roušku sundává, až jde do třídy.

Žádáme, o dodržování rozestupů dvou metrů, používání dezinfekce, nošení respirátorů a roušek.

Děkujeme za pochopení

V Brně dne 8.4.2021                            PaedDr. Alena Zanettiová, ředitelka školy ZŠ a MŠ Zeiberlichova

 

Více informací zde:
https://www.msmt.cz
https://www.mzcr.cz

 

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

 14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 


 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021:

1/ fáze vydávání přihlášek od 1. 4. do 30. 4. 2020 (prostřednictvím internetu z domova) – www.zapisdoms.brno.cz

Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout sami, můžete se dostavit na MŠ Síčka 1a
dne 21. 4. 2020 od 9.00 do 10.00 hod.

2/ fáze – sběr přihlášek – 3. 5. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. + 4. 5. 2020 od 13.00 do 16.00 hod. na MŠ Síčka 1a

Přineste sebou: vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte
(pokud je jiná adresa dítěte a zákonného zástupce).

 


 

Úřední hodiny vedoucí učitelky MŠ po dobu uzavření MŠ
na detašovaném pracovišti Síčka 1a
:

středa     9.00 – 11.00 h

(Možnost vyzvednutí pracovních listů pro předškoláky)

 


 

INFORMACE o náhradním provozu MŠ o letních prázdninách:

Přihlášení dítěte na prázdninový provoz do náhradní mateřské školy v městské části Brno-sever

 • vyplnit Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin (formulář je jednotný pro všechny mateřské školy městské části a je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-sever  http://www.sever.brno.cz/  a jednotlivých MŠ)
 • vydávání žádostí bude probíhat od 01.02.2021
 • sběr žádostí 02. – 04.3.2021
 • s ohledem na povolenou kapacitu jednotlivých mateřských škol budou žádosti posouzeny a seřazeny dle kritérií stanovených ředitelkami těchto mateřských škol
 • rozhodnutí ve správním řízení vydá ředitelka MŠ do 30 dnů
 • poměrnou část školného a stravné je nutno uhradit hotově při vydání Rozhodnutí o přijetí
 • v případě neúčasti se školné nevrací, řádně odhlášené stravné bude vráceno
 • ve vlastní mateřské škole je nutné požádat o kopii evidenčního listu, který bude přiložen k žádosti o přijetí

Jednotnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin a pokyny k přihlášení dítěte na prázdninový provoz naleznete níže:

 


 

OZNÁMENÍ PRO RODIČE O UZAVŘENÍ ŠKOLY

Mateřská škola je od 27. 2. 2021 UZAVŘENA

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Podrobné informace zde:

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021

 


 

 


 

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních svátků

23. 12. 2020 bude provoz MŠ zajištěn pro přihlášené děti na detašovaném pracovišti Síčka 1a

Provoz MŠ bude ve dnech 24 .12. 2020 – 31. 12. 2020 přerušen
Provoz MŠ po vánočních prázdninách začne v pondělí 4.1.2021

 


 

PROJEKTOVÝ DEN se soběšickými hasiči

Na středu 16. 12. 2020 jsme připravili společně se soběšickými pro naše předškoláky zajímavý projektový den. Děti se na společné setkání těšily a v MŠ ve svých třídách si vymalovaly omalovánku hasičského auta nebo hasiče, kterou pak rozstříhaly, složily a vyrobily si obrázek. Potom již společně ve třídě Sluníček, následovalo prohlížení obrázků a povídání nad obrázkovou knížkou Hasiči a setkání s panem hasičem. Pan hasič dětem přiblížil svoji náročnou práci, vysvětlil jak se správně zachovat v nebezpečných situacích, jak si přivolat pomoc a v jakých případech nám mohou hasiči pomoci. Předškoláci se také dozvěděli, kdo se může hasičem stát, v jakých situacích hasiči zasahují a jak se chovat v případě vypuknutí požáru. Děti si také připomněly důležitá telefonní čísla a jak funguje IZS. Pak si kluci a holky mohli prohlédnout vybavení hasiče a následně jsme si společně vyzkoušeli za zvuku sirény rychlou evakuaci školky. Před školkou si pak naši předškoláci mohli prohlédnout hasičské auto a jeho vybavení. Na závěr všichni dostali sladkou odměnu a odnesli si malý dárek. O své zážitky se pak ve třídě podělily s ostatními dětmi a společně jsme si vysvětlili, proč malým dětem nepatří do rukou zápalky.

Poučný program plný důležitých informací se nám všem líbil a hasičům děkujeme za skvělé dopoledne.

Fotografie ze zdařilé akce naleznete  ZDE

 


 

PLAVÁNÍ

Vážení rodiče, ve čtvrtek 10. 12. 2020 znovu začne plavání.
Prosíme nachystejte dětem batůžky.

Děkujeme

 


 

ČERTOVINY v MŠ

Vzhledem k nouzovému stavu k nám do školky letos Mikuláš nezavítá, ale uděláme si den plný čertíků a čertic.
V pátek 4. 12. 2020 děti přijdou ráno do třídy již v čertovském převleku a bude se konat pekelné řádění.

Děkujeme a těšíme se!!!

Jak to čertíkům a čerticím slušelo můžete zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


Vážení rodiče,
stravu pro děti z MŠ odhlašujte, prosím, pouze na jidelna.zeiberlichova@seznam.cz, výjimečně pak na čísle 605 588 245.

Přihlášky na podzimní prázdniny jsou závazné, pokud dítě onemocní, můžete si chodit pro stravu do výdejny MŠ Síčka. Děkujeme.


 

BAREVNÝ  TÝDEN

Říjnový týden od 19. 10 do 23. 10 . 2020 jsme si ve školce barevně zpestřili. Každý den se nesl v duchu jiné barvy. Pondělí bylo žluté, úterý zelené, středa modrá, čtvrtek červený a pátek fialový. Jak to dětem slušelo :-), uvidíte ve  FOTOGALERII

 


 

PLAVÁNÍ – Informace pro rodiče dětí, které jsou nahlášené do kurzu plavání

Z důvodu vládních opatření je plavání pozastaveno do odvolání. Plavecké lekce budou nahrazeny po uvolnění opatření

 


 

DIVADLO

V pátek 2.10.2020 k nám do školky přijede Divadlo Úsměv s pohádkou „Máša a medvěd“
Představení je z důvodu vládních opatření odloženo

Více informací naleznete na nástěnce v MŠ

 


 

UPOZORNĚNÍ

V pátek 9. 10. 2020 bude ve třídě Motýlků omezený provoz do 12:00h z důvodu konání voleb.
Děkujeme za pochopeni

 


 

Zahajovací třídní schůzka rodičů všech dětí
(třídy Motýlci, Hvězdičky, Sluníčka)

se koná v úterý 15. 9. 2020 od 16:00h v přízemí budovy detašovaného pracoviště Síčka 1a ve třídě Sluníček. 

Pro klidný a nerušený průběh prosíme rodiče, aby se dostavili bez dětí

 


 

Upozornění pro rodiče

Vzhledem k nestálé situaci ohledně Covidu-19 pro bezpečnost dětí zůstává v platnosti:

– Rozestupy rodičů v šatnách MŠ
– Omezení shromáždění před školkou a na školní zahradě
Prosíme, aby každé dítě mělo svoji lahev s pitím (podepsanou)
Vstup do MŠ v rouškách (platí jen pro rodiče)
Žádáme rodiče, aby dětem dali čistou roušku v igelitovém pytlíku (budou nechávat v šatně)

Dále bude platit, že si děti v jídelně nebudou brát samotné svačinu. Budeme dbát na zvýšenou hygienu po celý den. Více větrat prostory. Stále se bude používat dezinfekce. Zajistíme minimální kontakt s okolím. Pokud dítě bude mít příznaky onemocnění, rodič je povinen si co nejdříve pro dítě přijet, po uzdravení musí donést potvrzení od lékaře.

Děkujeme za pochopení

 


 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Třídní schůzka se uskuteční v pondělí 17. 8. 2020 v 16:00h v budově detašovaného pracoviště Síčka 1a
ve třídě
Hvězdiček

Dostavte se prosím bez dětí

 


 

Z důvodu opatření MŠMT se akce bude konat bez rodičů. Děkujeme za pochopení.

 


 

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání

03/2020 – 400,- Kč
04/2020 –     0,- Kč
05/2020 –     0,- Kč
06/2020 – 400,- Kč

Prázdniny:

07/2020 – 100,- Kč
08/2020 – 200,- Kč

 


 

Provoz MŠ – hlavní prázdniny 2020

Provoz MŠ – hlavní prázdniny

 


 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021


 

Dodatek k provozu MŠ od 25.5.2020

 1. Příchod dětí do školky je od 6:30 do 8:00, z důvodu následné dezinfekce podlah
 2. Budou se otvírat dvě oddělení na MŠ Síčka 1a a to třída Sluníček a Hvězdiček, třída Motýlků bude rozdělena.
  Seznam dětí do které má jít třídy bude na dveřích školky
 3. Děti na základě doporučení MŠMT budou výuku trávit co nejvíce na školní zahradě, kde se třídy budou střídat

Děkujeme za pochopení

Ivana Bejlovcová – vedoucí učitelka

 


 

Zahájení provozu MŠ

25.5.2020 se otvírá provoz MŠ, prosíme o přečtení pokynů:

Provoz MŠ Zeiberlichova a Síčka – viz příloha
Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019:2020 – vydané MŠMT – viz příloha

Před nástupem dítěte do MŠ musí rodič donést podepsané – Čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory ke stažení  zde.

Pro zajištění obědů potřebujeme závazné přihlášení dítěte do 20.5.2020 buď na e-mail skolka@zssobesice.cz nebo osobně ve středu 20. 5. 2020 od 9 do 11 hod.

 


 

INFORMACE ze školní jídelny

Vážení rodiče dětí MŠ,

Strava bude dovážena ze ŠJ nám. Svornosti. Děti jsou přihlášeny na celodenní stravování.

Stravné činí na 1 den 40,- Kč a celkem tedy za období 25.5 až 30.6. činí 27 dnů x 40,- Kč tj. 1 080,- Kč bez prázdninového provozu. Děti s odkladem platí 42,- Kč na den tj. 1 134,- Kč.

Platba by měla být uskutečněna z účtu rodičů na účet ŠJ –  27-582 925 0207/0100, pokud možno pod variabilním číslem, což je číslo dítěte, které vám bylo přiděleno začátkem školního roku, tak aby mohla být platba správně registrována nebo pod jménem rodiče.

Odhlášení obědů  jen  na email   jidelna.zeiberlichova@seznam.cz,  výjimečně na můj soukromý mobil 605 588 245,
vše jen do 10 hod. předešlého dne. Pondělní ranní odhlášení nelze brát v úvahu.

Prázdninový provoz a přihlášky  na těchto 7 dní budeme řešit v červnu.

Věřím ve vaši dobrou vůli nám jako zaměstnancům školy vyjít vstříc. Děkujeme.

Ing. Hanzelková Alena – ved. ŠJ

 


 

ŠVP bude zrušena peníze se budou vracet od 25.5.2020 ve své třídě

 


 

UPOZORNĚNÍ

Pro rodiče dětí co navštěvovali edukativně stimulační skupiny, pokud mají zájem vyzvednout si materiály,
tak mohou vždy ve středu od 9:00 do 10:00 hod. na MŠ Síčka 1a

 


 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Mimořádná opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

Podání žádosti – sběr přihlášek – 4. 5. a 5. 5. 2020
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky: 7h6mj3h)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze poslat jen prostý email! (e-mail: info@zssobesice.cz)
 3. poštou (ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49, 644 00 Brno)
 4. osobní podání: v MŠ Síčka 1a – ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2020 od 9:00 do 12: 00h

Doklady k zápisu:
– Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
– Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
– Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace
Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

Veškeré informace naleznete na:
https://zapisdoms.brno.cz/poradna/mimoradna-opatreni

 


 

UPOZORNĚNÍ rodičům dětí mateřské školy!!!

Od pondělí dne 16. 3. 2020 pro provoz mateřské školy platí rozhodnutí ředitelky školy zveřejněné v aktualitách ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49

 


 

MUZIKOTERAPIE

Ve středu 12. 2. 2020 prožili příjemné dopoledne s Muzikoterapií (pokračování programu „Kdysi dávno“). Všechny děti měly možnost si tentokrát na netradiční nástroje samy zahrát a z blízka si je prohlédnout. Hudební dopoledne se všem moc líbilo.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

KARNEVAL ZŠ A MŠ

V neděli 9. 2. 2020 se konal společný karneval ZŠ a MŠ Zeiberlichova v sále restaurace SUP.
Pro zúčastněné příjemně prožité odpoledne – krásné masky, tanec, soutěže a tombola…

Fotografie pro vzpomínku volně k nahlédnutí najdete  ZDE

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – zdravotní sestřička

V úterý 28. 1. 2020 prožili naši předškoláci opět zajímavé dopoledne tentokrát se zdravotní sestřičkou Janou a s pohádkou z cyklu „Byl jeden život“.

Fotografie ze  setkání naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – paní kadeřnice

V pondělí 13. 1. 2020 dopoledne se naši předškoláci seznámili blíže s prací paní kadeřnice.

Fotografie od paní učitelky Jitky naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

NABÍDKA PLAVÁNÍ v II. pololetí

První hodina plavání začíná 6. 2. 2020

Lekcí je celkem 15 – cena za lekci se zvýšila na 165,-Kč (90,- Kč/hod + 75,-  Kč doprava)
Cena za celý kurz činí 2.475,- Kč na dítě (při absenci dítěte se peníze nevrací)

Kurz probíhá jednou týdně vždy ve čtvrtek

 


 

Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům naší školy krásné Vánoce a hodně zdraví, lásky a radosti v roce 2020

kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ

 


 

VÁNOČNÍ  BESÍDKA

se konala
ve středu 18. 12. 2019 od 16:00h ve třídě Hvězdiček a Sluníček a
ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 16:00h ve třídě Motýlků

Paní učitelky s dětmi připravily krátké vystoupení, pro navození sváteční atmosféry.
Hodné maminky, přinesly dětem za odměnu na ochutnání cukrovíčko. Děkujeme jim mnohokrát.
Všechny děti i paní učitelky měly velkou radost, že se jejich snažení všem líbilo.
Bylo to pro nás všechny příjemné, milé a sváteční, zakončení letošního roku.

 


 

MAMAS & NINOS

V pátek 13. 12. 2019 třídě Sluníček zpříjemnilo dopoledne vystoupení hudební skupiny maminek – MAMAS & NINOS. Škoda, že hodně dětí bylo nemocných.
Maminkám mnohokrát děkujeme

Foto z vydařeného vystoupení naleznete  ZDE

 


 

MIKULÁŠ V MŠ

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 nás ve školce navštívil Mikuláš, anděl a čert. Jak jejich návštěva probíhala vám přiblíží fotografie, které naleznete  ZDE

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – paní květinářka

Ve středu 4. 12. 2019 dopoledne se naši předškoláci seznámili blíže s prací paní květinářky.

Fotografie od paní učitelky Jitky naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

ČERTOVINY V MŠ

Ve středu 4. 12. 2019 dopoledne se naše školka proměnila v peklíčko s čertíky a čerticemi. Jak to dětem slušelo, můžete zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

VÁNOČNÍ KONCERT

V úterý 3. 12. 2019 jsme společně s dětmi prožily dopoledne plné hudby, krásných melodií, zpěvu a pohybu. Vánoční koncert Mgr. Břetislava Vojkůvky za hudebního doprovodu slečny Lucie dokázal děti zaujmout a navodit radostnou a sváteční atmosféru blížících se Vánoc. Prožitek a zaujetí Hvězdiček, Sluníček i Motýlků můžete zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme se sešli k společnému vánočnímu tvoření. Pod rukama dětí a jejich doprovodu vznikaly hvězdy, stromečky a adventní kalendáře. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou a tvořivou atmosféru. Fotografie z tvoření naleznete  ZDE

 


 

TETINY

V pátek 15. 11. 2019 k nám do školky přijely pohádkové Tetiny s programem „Zpívání o podzimu.

Děti si s Matyldou a Klotyldou užily spoustu legrace a smíchu. Pouštěly draky, rytmizovaly písničky a zazpívaly si, zahrály si v pohádce „O posledním jablíčku“. Děti se aktivně zapojovaly po dobu celého vystoupení.

Jak moc se všem se veselé podzimní vystoupení líbilo máte možnost zhlédnout ve  FOTOGALERII

 


 

MUZIKOTERAPIE

Ve středu 13. 11. 2019 jsme prožili příjemné dopoledne s Muzikoterapií – hudebně prožitkovou aktivitou, která přináší uvolnění a zklidnění organismu. Paní Lenka tentokrát za námi přijela s programem „Kdysi dávno“. Děti se pomocí zvuků rozličných nástrojků přenesly na břeh moře, do pralesa, kde potkaly slony i veselé opičky i do doby dávno minulé. V pohádce se proměnily ve víly a skřítky. Děti byly vtaženy do zvuků netradičních nástrojků, na které měly možnost si i zahrát. Hudební dopoledne se všem líbilo.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ – paní zubařka

V úterý 12. 11. 2019 již po druhé přišla za našimi předškoláky přišla paní zubařka.  Děti si vyzkoušely správné čištění zoubků, dozvěděly se, že „Dětská pasta“ je jen na mléčné zoubky. Jak se dětem začnou prořezávat stálé zuby, měly by začít používat pastu „Junior“ nebo „pastu pro dospělé“, která obsahuje více fluoru. Také poslechly si pohádku o nemocném zoubku a vymalovaly omalovánku. Děti čeká ještě jedno milé setkání, při kterém si všechny získané poznatky zopakují.

Fotografie z druhého setkání naleznete ve  FOTOGALERII

 


 

PROJEKTOVÝ DEN s paní knihovnicí

Na středu 6. 11. 2019 jsme připravily s paní knihovnicí pro naše předškoláky projektový den spojený s návštěvou soběšické knihovny. Děti dostaly malý úkol donést si z domova do MŠ svou oblíbenou knížku a na její téma namalovaný obrázek. Od rána si pak děti přinesené knížky i namalované obrázky prohlížely a povídaly si o nich. Po svačince pak za námi přišla do školky paní knihovnice a děti jí ukazovaly přinesené knížky a namalované obrázky povídaly co a proč namalovaly. Všechny obrázky byly moc pěkné a paní knihovnici udělaly radost, protože plánuje v knihovně udělat z obrázků malou výstavku. Pak nás paní knihovnice zavedla do místní knihovny, kde dětem všechno ukázala a vysvětlila, jak se v knihovně knížky půjčují, jaké knihy zde mohou najít, jak je potřeba se ke knížkám chovat, tak aby dlouho vydržely. Dětem také přečetla pěknou pohádku „Krtek a rybka“, která se všem líbila. Děti si pak mohly knížky a časopisy dle libosti prohlížet. Když děti našly nějakou poškozenou knížku, paní knihovnice jim ukázala, jak je opravuje. Poučný program plný zajímavých informací se našim předškolákům líbil.

Fotografie z projektového dne naleznete ZDE

 


 

PÍSKOVÁNÍ

V pondělí 4. 11. 2019 ve třídě Hvězdiček a Sluníček a v úterý 19. 11. 2019 ve třídě Motýlků se děti seznámí s kreativním tvořením obrázků pomocí písku – pískováním.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

DIVADLO ÚSMĚV

Ve středu 16. 10. 2019 k nám do školky přijelo Divadlo Úsměv s pohádkouMíček Flíček a drak Mrak“. Děti se ve veselé pohádce setkaly s kašpárkem, babičkou, dědečkem, míčkem Flíčkem, drakem Mrakem a dráčaty. Všem dětem se pohádka se líbila. Prohlédněte si společně s dětmi fotografie ve fotogalerii a nechte si pohádku od dětí vypravovat.

Fotografie naleznete  ZDE

 


 

CANISTERAPIE – zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

V pátek 4. 10. 2019 se uskutečnilo jedno ze tří plánovaných setkání našich předškoláků s paní Leou a pejskem Pepou.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o životě a potřebách pejsků.
Paní Lea dětem přiblíží jak se správně starat o čtyřnohého kamaráda a Pepa ukáže, co se může pejsek všechno naučit.

Ukázku z prvního setkání naleznete  ZDE

 


 

JEZÍRKO

Ve středu 25. 9. 2019 jsme se s našimi předškoláky vypravili na výukový program „Mravencovo desatero“ na Jezírko.

Přivítaly nás zde Jana a Světla. Děti se nejdříve náležitě posilnily a pak následoval vlastní výukový program. Jana a Světla i děti rozdělily na dvě skupiny, část programu probíhala ve vnitřních prostorách a část přímo v lese v okolí Jezírka.

Formou didaktických a pohybových her se děti dozvěděly nové informace o vývoji mravence, o životě v mraveništi, z čeho si mravenci mraveniště staví, z jakých částí se skládá mravenčí tělo, jak se spolu dorozumívají, proč se starají o mšice, jaké nepřátele mají, v jakém prostředí žijí, čím se živí a mnoho dalšího.

Ve vnitřních prostorách děti skládaly tělo mravence, vývojové puzzle a v modelu mraveniště si vyzkoušely, jaké je to být mravencem. Děti prolézaly 16 metrů zatočených tmavých a  úzkých chodbiček s vitrínkami s ukázkou výjevů ze života mravenců a plnily úkoly.

Na mravenčí stezce lesem si zahrály i spoustu pohybových her a poznaly jak důležitá je vzájemná spolupráce. Děti zkoušely spolupráci při přenášení nákladu i mravenčí potravy, stavěly mraveniště a zaháněly dravé slunéčko.

Dětem se program líbil a užily si ho. Společně s našimi předškoláky jsme prožili velmi příjemné dopoledne.

Fotografie k nahlédnutí naleznete  ZDE

 


 

PLAVÁNÍ

Informace pro rodiče dětí, které jsou nahlášené do kurzu plavání:
Letos začínáme 3. 10. 2019

Kurz plavání se koná každý čtvrtek. Přijede si pro nás autobus a odveze nás až na Kraví horu a stejně tak nás po výuce plavání odveze zpět před školku.

Co mají mít děti v batůžku:
– Plavky
– Ručník nebo župan, který dobře saje a dítě si ho pozná
– Holčičky s dlouhými vlasy – hřeben
– Koupací čepice
– Gumové boty k vodě (typu Crocks)

Žádáme rodiče dětí, které budou chodit do plavání, aby nedávali dětem zbytečné cennosti jako např. řetízky, náramky, popřípadě ani hračky. Za tyto nepotřebné věci nezodpovídáme. Jídlo a pití také není třeba, odjíždíme po svačině a hned po příjezdu máme oběd.

 


 
                                           


 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
(vydalo MŠMT pod č. j. 9482/2012-22)

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Byl vytvořen odborníky na předškolní vzdělávání a pedagogy z praxe a je určen Vám, kteří se zajímáte o vzdělávání svého dítěte.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí základní přehled toho, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny výchovné a vzdělávací předpoklady. Mějte však na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné. Každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá naše vzájemná spolupráce.

Text Desatera si můžete stáhnout z přiloženého souboru – Desatero pro rodiče

 


 

UPOZORNĚNÍ

Mateřská škola (detašované pracoviště Síčka 1a) je z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí
po celý den zabezpečena

V době příchodu a rozcházení dětí umožní vstup do MŠ bezpečnostní kód
6:30 – 8:30h – příchod dětí
12:15- 12:45h a 14:30 – 16:30h – rozcházení dětí

Mimo uvedenou dobu bude MŠ uzamčena

 


 

Vážení rodiče, prosíme o pečlivé prostudování  Školního řádu MŠ.
Děkujeme

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde