Zeiberlichova 49

Platby za MŠ

Úplata za předškolní vzdělání v mateřské škole („školné“)  – výše úplaty: 400,- Kč/měsíčně.

Platba se provádí do 15. dne v měsíci na účet základní školy: č. účtu:  27 – 5829230257/0100 

Každé dítě má přidělený svůj variabilní symbol – pokud možno psát do poznámky jméno dítěte.

Informace k platbám v kanceláři školy, na tel. č. 541238227, 777582448 nebo e-mailem: info@zssobesice.cz                  Pozor: školní jídelna má jiné číslo účtu!