Zeiberlichova 49

Komunikace s rodiči v době uzavření MŠ

 


 

Inspirace – nápady co dělat s dětmi, když je MŠ uzavřená

Milí rodiče,
níže přikládáme odkazy, které můžete s dětmi v domácím prostředí využít

 Zdroje a materiály

 Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
www.predskolaci.cz
www.detsky-web.cz
www.hrajeme-si.cz

Dětské webové stránky:
www.pigy.cz
https://www.youtube.com/channel/UCjzHlx01RunqjKUE8af5nog

Výtvarné a tvořivé činnosti:
https://cz.pinterest.com
www.tvorivedeti.cz
www.sikovny-cvrcek.cz
www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
https://prosisu.blogspot.com

 

Máme doma předškoláka:
Jak správně držet tužkuhttps://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka/drzeni-tuzky
Jak naučit dítě slyšet hlásky a slabikovathttps://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka/hlasky
Jak trénovat jemnou motorikuhttps://www.babyonline.cz/mame-doma-predskolaka/motorika

 


 

Dopis pro rodiče od Mgr. Hany Splavcové odbornice na předškolní vzdělávání
z Národního Pedagogického Institutu České Republiky

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

– věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
– podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
– zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
– dbejte na pravidelný režim;
– podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
– zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
– s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
– společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
– využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
– povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR

 


 

Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku