ZŠ Brno

ZŠ Brno, Zeiberlichova 49

Naše škola má dlouholetou tradici. Poprvé byla otevřena v roce 1887. Po dlouhá léta byla jednou z nejmenších v Brně. Nejdříve byla malotřídní a později museli žáci po absolvování třetí třídy odcházet na jiné školy v Brně.
V roce 2000 byla dokončena půdní vestavba a rekonstrukce celé školy. Tak se škola rozšířila o další dvě třídy – 4. a 5. třídu. Nyní je zde celý první stupeň.

O škole

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Zápis do
1. třídy ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, 644 00 Brno

Oznámení:

Během měsíce září a října 2018 bude probíhat rekonstrukce střechy, fasády a výměna některých oken v budově

ZŠ Zeiberlichova  49.

Žádáme o respektování vyznačených zákazů

...

 Zde najdete seznam pomůcek na školní rok 2018/2019 .

 

...

...

Ve středu 27. 6 .2018 se žáci 5. ročníku zúčastnili branného závodu s názvem Železný Empík , který probíhal na Dopravním hřišti Riviéra. Závodníci museli prokázat svou zdatnost v běhu, transportu zraněného, ve střelbě ze vzduchovky, v

...

V pátek 29 .6. 2018 se budou od 9:30 hodin vydávat obědy pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD. Žáci navštěvující ŠD půjdou na oběd v 11:00 hodin.

...

Svačiny pro přihlášené žáky základní školy na školní rok 2018/2019 budou ve školní jídelně připravovány až druhý týden v září – od 10.9. 2018.

 

...

...

 

V pátek 1. 6. na Den dětí k nám do čtvrté třídy přijela moderátorka Míša Rotterová. Vyprávěla nám o práci v rádiu. Hráli jsme s ní hru, rozhýbali jsme svá mluvidla pomocí jazykolamů a zkoušeli jsme si namluvit

...

Od 25. 6. do 28. 6. bude končit vyučování ve všech třídách v 11:40 hodin. V pátek 29. 6. bude výuka ukončena v 9:30 hodin a školní družina bude v provozu od 6:30 do 13:00 hodin.

...

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde