ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Organizace šk. roku

Pravidla pro uvolňování žáků z výuky:

Pro uvolnění z výuky na déle než 2 dny je nutné, aby rodiče podali vedení školy písemnou žádost, a to nejpozději 1 týden před plánovanou nepřítomností.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde