Zeiberlichova 49

Organizace šk. roku

Pravidla pro uvolňování žáků z výuky:

Pro uvolnění z výuky na déle než 2 dny je nutné, aby rodiče podali vedení školy písemnou žádost, a to nejpozději 1 týden před plánovanou nepřítomností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Menu ZŠ