ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Šablony III

ZŠ Soběšice Šablony III_

Plakat A3

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání III na Základní škole Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace

Číslo projektu:                     CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021678

Zahájení realizace projektu:  1. 9. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Délka realizace:                   24 měsíců

Výše podpory:                     220 280,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3.II/13 Projektový den mimo školu
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání
3.II/12 Projektový den ve škole

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde