Zeiberlichova 49

Šablony III

ZŠ Soběšice Šablony III_

Plakat A3

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání III na Základní škole Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace

Číslo projektu:                     CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021678

Zahájení realizace projektu:  1. 9. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Délka realizace:                   24 měsíců

Výše podpory:                     220 280,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

3.II/13 Projektový den mimo školu
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání
3.II/12 Projektový den ve škole
Menu ZŠ