Zeiberlichova 49

Školní jídelna

Školní kuchyně i školní jídelna je umístěna v nově přistavené budově a je spojena se školou. Poskytuje obědy a přesnídávky pro děti základní školy a celodenní stravu dětem z MŠ Síčka 1, Brno – Soběšice.

 

Kuchyně:
Vedoucí školní jídelny: Michaela Legindiová
Vedoucí kuchařka:       Veronika Opletalová
Kuchařky:                     Zita Antonínová, Daniela Orságová

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

Emailem:   jidelna.zeiberlichova@seznam.cz – preferujeme

Telefonicky: 541 238 234

 

Nebo osobně ve školní jídelně, a to jen den předem do 11:00 hodin. Tentýž den je možné si po domluvě ve školní kuchyni vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Přihlašování stravy po nemoci se provádí taktéž den předem.

Stravné se platí trvalým příkazem nebo převodem z účtu rodičů na účet školní jídelny, platí pro všechny kategorie, tedy i pro cizí strávníky, ( č.ú. ŠJ   27 – 582 925 0207/0100 ). Platba je zálohová.

Platba  musí být zaplacena do konce měsíce – tedy např. měsíc říjen do konce září daného roku.

Přeplatky za odhlášenou stravu se vyúčtují po ukončení školního roku na účet rodičů.                                          
kuchyne1

Cena stravného na 1 den :

MŠ:

3-6 let 41,- Kč, bezlepková dieta jen oběd 25,- Kč
7-10 let 44,- Kč ( odklady školní docházky ), bezlepková dieta jen oběd 26,- Kč

účet školní jídelny : 27 – 582 925 0207/0100

Vnitřní řád školní jídelny Zeiberlichova 49

Přihláška ke stravování ke stažení

 

 

 

 

Uložit

Uložit