ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Důležitá informace

Vážení rodiče a strávníci,
vzhledem k roční uzávěrce a vyrovnání finanční normy k 31.12. 2016 bude docházka ve všech kategoriích strávníků uzavřena dne 16. prosince 2016 ve 12:00 hodin.

Odhlašování stravy ve dnech 19.12. – 22.12. 2016 nebude akceptováno. Při onemocnění dětí máte možnost si tyto 4 dny vyzvednout oběd do jídlonosičů a to bez přirážky za neodhlášený oběd.
Děkujeme.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde