Zeiberlichova 49

Důležitá informace

Vážení rodiče a strávníci,
vzhledem k roční uzávěrce a vyrovnání finanční normy k 31.12. 2016 bude docházka ve všech kategoriích strávníků uzavřena dne 16. prosince 2016 ve 12:00 hodin.

Odhlašování stravy ve dnech 19.12. – 22.12. 2016 nebude akceptováno. Při onemocnění dětí máte možnost si tyto 4 dny vyzvednout oběd do jídlonosičů a to bez přirážky za neodhlášený oběd.
Děkujeme.