ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

MŠ Platba stravného od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

od 1. září 2020 bude platba stravy pouze bankovním převodem, a to z á l o h o v ě.

a) trvalý příkaz z účtu rodičů na účet ŠJ 27 – 582 925 0207/0100 – i za sourozence
b) převod zálohové částky z účtu rodičů na účet ŠJ – viz výše – i za sourozence

ZÁLOHOVÁ ČÁSTKA : MŠ 3-6 let (41,- Kč na den ) 820,- Kč
MŠ 7-10 let odklady (44,- Kč na den ) 880,- Kč1
bezlepková dieta O (31,- Kč na den ) 620,- Kč

cizí strávníci (65,- Kč na den ) 1 300,- Kč

Variabilní symbol Vám bude přidělen při odevzdání přihlášky v úředních hodinách ŠJ a dále předán dle seznamu dětí a žáků třídním učitelkám pro zápis do deníčků.

Vzhledem k tomu, že u většiny stávajících dětí MŠ a žáků ZŠ jsou přeplatky na stravném za dobu uzavření školy vyšší než je zálohová platba na měsíc září, prosím rodiče, aby první platbu provedli kolem 20. září 2020 jako zálohu na říjen.

To neplatí pro nově nastupující děti – platba do 10. v měsíci
Pro následující měsíce platí totéž – záloha vždy k 10. v měsíci

Platba za sourozence může být hromadná – do textové zprávy uveďte jména dětí.

Úřední hodiny ŠJ pro odevzdání přihlášek a pro domluvu s rodiči :

24.8. 2020 – pondělí 8 – 12 hodin
26.8. 2020 – středa 11 – 15 hodin

Zahájení školního roku : 1.9. 2020 bude ŠJ vařit jen pro družinové žáky – prosím, přihlaste žáky na oběd do
26.8. 2020.

Svačiny pro žáky ZŠ budeme připravovat od 14.9. 2020.

Pro cizí strávníky budou obědy od 7.9. 2020 – a to dle dohody s jednotlivými strávníky.

Přihláška ke stravování ke stažení

Ing. Hanzelková

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde