Zeiberlichova 49

normy

Vážení rodiče,

jistě jste informováni o tom, že školní stravování se řídí nejen platnými vyhláškami, ale také Recepturami pokrmů pro školní stravování, kde je uveden technologický postup, výživová hodnota pokrmu a také norma jednotlivých potravin ( maso, vejce, zelenina atd. ), ze kterých se pokrm připravuje.
Na základě dohody mezi vedením školy a školní jídelnou jsme u žáků ZŠ zvýšili normu masa.

Pro informaci Vám zasílám tabulku normy masa u jednotlivých věkových kategorií a to masa v syrovém stavu.

Normy masa pro MŠ a ZŠ dle věkových kategorií v gramech v syrovém stavu:
název 3 – 6 let 7 – 10 let 11 – 14 let a dospělí
maso 50 g 80 g 100 g
kuře pečené 110 g 160 g 220 g
kuře na paprice 80 g 110 g 130 g
sekaná 50 g 80 g 110 g
karbenátky 40 g 70 g 90 g
filé 50 g 80 g 100 g

Při objednávání ryb, masa a kuřat vycházíme ze stávajícího stavu strávníků ( bez odhlášených dětí a žáků ).

Při zpracování masa ( vaření, pečení, dušení ) dochází logicky k úbytku váhy masa.

Závěrem chci upozornit na to, že opravdu nelze vyhovět po chuťové stránce všem strávníkům, pro které připravujeme pokrmy ( cca 330 strávníků ), vaříme pro děti MŠ, žáky ZŠ a také dospělým.
Navíc je řada pokrmů, které strávníci nemají v oblibě, přestože je pro splnění spotřebního koše musíme připravovat, např. ryby, lustěniny, jakákoliv zelenina ať již tepelně upravená nebo různé saláty.

Děkujeme za pochopení.

Menu ZŠ