ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

normy

Vážení rodiče,

jistě jste informováni o tom, že školní stravování se řídí nejen platnými vyhláškami, ale také Recepturami pokrmů pro školní stravování, kde je uveden technologický postup, výživová hodnota pokrmu a také norma jednotlivých potravin ( maso, vejce, zelenina atd. ), ze kterých se pokrm připravuje.
Na základě dohody mezi vedením školy a školní jídelnou jsme u žáků ZŠ zvýšili normu masa.

Pro informaci Vám zasílám tabulku normy masa u jednotlivých věkových kategorií a to masa v syrovém stavu.

Normy masa pro MŠ a ZŠ dle věkových kategorií v gramech v syrovém stavu:
název 3 – 6 let 7 – 10 let 11 – 14 let a dospělí
maso 50 g 80 g 100 g
kuře pečené 110 g 160 g 220 g
kuře na paprice 80 g 110 g 130 g
sekaná 50 g 80 g 110 g
karbenátky 40 g 70 g 90 g
filé 50 g 80 g 100 g

Při objednávání ryb, masa a kuřat vycházíme ze stávajícího stavu strávníků ( bez odhlášených dětí a žáků ).

Při zpracování masa ( vaření, pečení, dušení ) dochází logicky k úbytku váhy masa.

Závěrem chci upozornit na to, že opravdu nelze vyhovět po chuťové stránce všem strávníkům, pro které připravujeme pokrmy ( cca 330 strávníků ), vaříme pro děti MŠ, žáky ZŠ a také dospělým.
Navíc je řada pokrmů, které strávníci nemají v oblibě, přestože je pro splnění spotřebního koše musíme připravovat, např. ryby, lustěniny, jakákoliv zelenina ať již tepelně upravená nebo různé saláty.

Děkujeme za pochopení.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde