ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Zeiberlichova 49, Brno

 

 

 

Zařízení školního stravování – školní jídelna poskytuje obědy a svačiny žákům základní školy, celodenní stravu dětem MŠ Síčka 1, Brno – Soběšice  – vývoz stravy a to podle vyhlášky 107/2005 Sb. z 8.3. 2005 a jejich dodatků z 13. 3. 2008 a 23. 12 2011. Dále poskytuje závodní stravování zaměstnancům MŠ a ZŠ, zaměstnancům vývozové MŠ dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. a současně nabízí obědy cizím strávníkům.

 

Výdej svačin a obědů

Výdej svačin pro MŠ Síčka je od 7.30 – 7.45 hodin. Výdej svačin pro žáky základní školy je o velké přestávce.

Výdej obědů a odpoledních svačin pro MŠ Síčka začíná v 11.00 – 11.30 hodin. Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a pro děti a žáky první den nemoci je od 11.15 – 12.00 hodin.

Výdej obědů pro žáky základní školy začíná v 11.45 hodin a je ukončen nejpozději do

14.00 hodin.

 

Pokrmy vyrobené ve školní jídelně jsou určeny k okamžité spotřebě – maximálně do 4 hodin od dokončení tepelné úpravy. Za kvalitu a teplotu stravy odnášenou v jídlonosičích a spotřebovanou později školní jídelna neodpovídá.

 

 

Odhlašování a nahlašování stravy

Telefonicky na telefonní číslo                     5 41 23 82 34

Nebo osobně ve školní jídelně a to jen den dopředu do 12.00 hodin.

 

Strávník ( dítě v předškolním zařízení a žák základní školy i zaměstnanec ) má nárok na stravu za zvýhodněnou cenu, tedy za cenu normativu potravin pouze v době pobytu v MŠ a ZŠ, kdy se zúčastní vyučovacího a výchovného procesu.

 

V případě onemocnění dítěte, žáka je to pouze první den nemoci tj. neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení, § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. z 8.3. 2005 o školním stravování.

 

Rodiče mají možnost si po telefonické domluvě vyzvednout stravu do jídlonosiče ve školní jídelně MŠ Síčka a ŠJ ZŠ Zeiberlichova v době stanovené tímto provozním řádem, tedy od 11.15 do 11.30 hodin.

 

Rodiče jsou dále povinni nepřítomnost dítěte, ať ji z jakýchkoliv důvodů oznámit nejen školskému zařízení, ale i   školní jídelně na telefonním čísle 5 41 23 82 34.

 

Pokud strava není řádně odhlášena a školní jídelna ji v takovém případě připraví, neboť o další nepřítomnosti dítěte či žáka neví, jsou zákonní zástupce dítěte povinni uhradit k ceně potravin také provozní náklady spojené s přípravou stravy. V tomto případě jsou považováni za cizí strávníky a úhrada provozních nákladů činí 22,- Kč.

 

Je tedy v zájmu rodičů informovat školní jídelnu o každé nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení a vyhnout se tak naprosto zbytečným problémům s doplatky.

 

 

Placení stravy

Stravné se platí složenkou nebo převodním příkazem z účtu rodičů na účet školní jídelny.

Platí pro všechny kategorie, tedy i pro cizí strávníky.

Zaměstnanci prozatím platí pouze za odebrané obědy tj. pozadu vždy ve stanoveném termínu.


Složenky se vystavují   d o p ř e d u vždy kolem 15. dne v měsíci a musí být zaplaceny do

k o n c e měsíce – tedy na měsíc říjen do konce září daného roku.

 

Přeplatky za odhlášenou stravu se odečítají přes měsíc, tedy např. z měsíce ledna – v měsíci březnu, přeplatky za květen a červen daného roku se u zůstávajících dětí a žáků převádějí do září následujícího školního roku.

 

Dětem a žákům s ukončenou školní docházkou se přeplatky vrací na účet rodičů.

 

 

V Brně dne 1.9. 2015                                             Ing. Hanzelková Alena

vedoucí školní jídelny

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde