Zeiberlichova 49

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Zeiberlichova 49, Brno

 

 

 

Zařízení školního stravování – školní jídelna poskytuje obědy a svačiny žákům základní školy, celodenní stravu dětem MŠ Síčka 1, Brno – Soběšice  – vývoz stravy a to podle vyhlášky 107/2005 Sb. z 8.3. 2005 a jejich dodatků z 13. 3. 2008 a 23. 12 2011. Dále poskytuje závodní stravování zaměstnancům MŠ a ZŠ, zaměstnancům vývozové MŠ dle vyhlášky č. 84/2005 Sb. a současně nabízí obědy cizím strávníkům.

 

Výdej svačin a obědů

Výdej svačin pro MŠ Síčka je od 7.30 – 7.45 hodin. Výdej svačin pro žáky základní školy je o velké přestávce.

Výdej obědů a odpoledních svačin pro MŠ Síčka začíná v 11.00 – 11.30 hodin. Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a pro děti a žáky první den nemoci je od 11.15 – 12.00 hodin.

Výdej obědů pro žáky základní školy začíná v 11.45 hodin a je ukončen nejpozději do

14.00 hodin.

 

Pokrmy vyrobené ve školní jídelně jsou určeny k okamžité spotřebě – maximálně do 4 hodin od dokončení tepelné úpravy. Za kvalitu a teplotu stravy odnášenou v jídlonosičích a spotřebovanou později školní jídelna neodpovídá.

 

 

Odhlašování a nahlašování stravy

Telefonicky na telefonní číslo                     5 41 23 82 34

Nebo osobně ve školní jídelně a to jen den dopředu do 12.00 hodin.

 

Strávník ( dítě v předškolním zařízení a žák základní školy i zaměstnanec ) má nárok na stravu za zvýhodněnou cenu, tedy za cenu normativu potravin pouze v době pobytu v MŠ a ZŠ, kdy se zúčastní vyučovacího a výchovného procesu.

 

V případě onemocnění dítěte, žáka je to pouze první den nemoci tj. neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení, § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. z 8.3. 2005 o školním stravování.

 

Rodiče mají možnost si po telefonické domluvě vyzvednout stravu do jídlonosiče ve školní jídelně MŠ Síčka a ŠJ ZŠ Zeiberlichova v době stanovené tímto provozním řádem, tedy od 11.15 do 11.30 hodin.

 

Rodiče jsou dále povinni nepřítomnost dítěte, ať ji z jakýchkoliv důvodů oznámit nejen školskému zařízení, ale i   školní jídelně na telefonním čísle 5 41 23 82 34.

 

Pokud strava není řádně odhlášena a školní jídelna ji v takovém případě připraví, neboť o další nepřítomnosti dítěte či žáka neví, jsou zákonní zástupce dítěte povinni uhradit k ceně potravin také provozní náklady spojené s přípravou stravy. V tomto případě jsou považováni za cizí strávníky a úhrada provozních nákladů činí 22,- Kč.

 

Je tedy v zájmu rodičů informovat školní jídelnu o každé nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení a vyhnout se tak naprosto zbytečným problémům s doplatky.

 

 

Placení stravy

Stravné se platí složenkou nebo převodním příkazem z účtu rodičů na účet školní jídelny.

Platí pro všechny kategorie, tedy i pro cizí strávníky.

Zaměstnanci prozatím platí pouze za odebrané obědy tj. pozadu vždy ve stanoveném termínu.


Složenky se vystavují   d o p ř e d u vždy kolem 15. dne v měsíci a musí být zaplaceny do

k o n c e měsíce – tedy na měsíc říjen do konce září daného roku.

 

Přeplatky za odhlášenou stravu se odečítají přes měsíc, tedy např. z měsíce ledna – v měsíci březnu, přeplatky za květen a červen daného roku se u zůstávajících dětí a žáků převádějí do září následujícího školního roku.

 

Dětem a žákům s ukončenou školní docházkou se přeplatky vrací na účet rodičů.

 

 

V Brně dne 1.9. 2015                                             Ing. Hanzelková Alena

vedoucí školní jídelny

Menu ZŠ