ZŠ Brno

ZŠ BRNO, Zeiberlichova 49

Dětská scéna 2023: dne 9. 3. 2023 se konalo městské kolo recitační soutěže. Ta proběhla v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde žáci Jan Čižmář, Dominik Ševčík, Eliška Matějková, Ema Sichlerová a Aneta Zelená odvážně vystoupili před odbornou porotou tvořenou lektory dětského divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy. Všem účastníkům děkujeme za odpovědnou přípravu a reprezentaci naší školy. Na fotky se můžete podívat ZDE.

Rozvrhy hodin

Kalendář školního roku

Edookit

Zájmové kroužky

Kroužky začínají od října 2022.
Zájmové kroužky jsou bezplatné.

Více zde

Pomůcky pro školní rok

Seznam potřebných pomůcek pro každou třídu.

Více zde